GOLD آزمایش خط ترند نزولی در آستانه ماکسیموم موضعی، آیا رشد قیمت تا راس بازار ادامه خواهد یافت؟

Fibo Group

Member
کاربر فعال
عضو تازه
1_944.jpg
فشردگی نرخی به شکست خط ترند صعودی انجامید و به موازات عبور از مینیموم موضعی 1710.0 قیمت طلا تا سطح هدفی 1680.0 افت نمود. افزایش بعدی اصلاحی بود و بعد از تست سطح هیجانی 1700.0 اتمام یافت. افت بعدی شکست مینیموم 1680.0 و سقوط طلا تا سطح هدفی 1660.0 را به دنبال داشت. در همین محدوده خط ترند صعودی تست شد. خط ترندی که از اوایل آپریل ادامه داشته. تست این خط ترند قیمت طلا را به روند صعودی بازگردانده و همزمان با وخیم شدن شرایط بحرانی مربوط به شیوع ویروس در سطح ایالات متحده، نرخ گذاری ها تا راس بازا ارتقا یافتند. تست راس بازار در سطح هدفی 1740.0 دوباره قیمت را سست کرد و نرخ گذاری ها را وارد گرایش افقی میان مدتی در بازه نرخی 1660.0-1770.0 نمود. این گرایش افقی هنوز ادامه داشته و هم اکنون نیز با ادامه یابی افزایش سطح تقاضا طلا در نزدیکی خط ترند نزولی 23 آپریل و ماکسیموم موضعی 1720.0 رو به رو هستیم. آیا تست خط ترند به افت مابعد قیمت طلا بعد از شکست ماکسیموم موضعی خواهد انجامید؟ آیا شکست ماکسیموم موضعی راه را برای دستیابی به راس بازار و سطوح 1740.0 و 1750.0 باز خواهد نمود؟
2. Twitter, копия.png
تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز خط ترند نزولی و سطح 1710.0 می تواند افزایش بیشتر قیمت این دارایی تا حدود خط ترند نزولی اواسط آپریل و ماکسیموم موضعی 1720.0 را به همراه داشته باشد. شکست این محدوده به وخیم شدن غیر منتظره شرایط بازار سهام بستگی دارد. چرا که تنها راه افزایش به زود طلا تا راس بازار و سطوح 1740.0-1750.0 به شکست ماکسیموم موضعی 1720.0 بستگی خواهد داشت. از سر گیری افت طلا بعد از تست شدن این محدوده ماکسیموم 1710.0-1720.0 امکان پذیر است و می تواند افت اصلاحی نرخ گذاری ها تا سطوح 1700.0 و حتی مینیموم موضعی 1690.0 را نیز به دنبال داشته باشد. افت بیشتر قیمت طلا تا سطح هدفی 1680.0 به اصابت با خط ترند صعودی آپریل خواهد انجامید و می تواند به افت اصلاحی و موقت قیمت طلا خاتمه دهد.

مقاله قبلی: https://farsi.fibo-forex.org/…/a…/forecasts/gold-2020-04-16/
https://farsi.fibo-forex.org/analytics-…/…/market-analysis/…
برای سرمایه گذاری و بازگشایی حساب اقدام نمایید: https://farsi.fibo-forex.org/
بازگشایی حساب معاملاتی: https://farsi.fibo-forex.org/#real
 
بالا