** گلچيني از زيباترين کلام ها و دلنشين ترين اشعار **

Rahimbourse

Well-Known Member
کاربر فعال
➕فرد مثبت همیشه برنامه دارد.
➖فرد منفی همیشه بهانه دارد.

➕فرد مثبت همیشه خود جزئی از جوابهاست
➖فرد منفی همیشه خود بخشی از مشکلات است.

➕فرد مثبت در کنار هر سنگی سبزه ای می بیند.
➖فرد منفی در کنار هر سبزه ای سنگی می بیند.

➕فرد مثبت برای هر مشکلی راهکاری می یابد.
➖فرد منفی برای هر راهکاری مشکلی می بیند.

➕فرد مثبت همیشه دوستی ها را زیاد می کند.
➖فرد منفی دشمنی ها را زیاد می کند.

➕فرد مثبت میگوید اجازه بده انجام پذیر است.
➖فرد منفی میگوید نمی توانم انجام پذیر نیست.

➕فرد مثبت همیشه با صبر مشکلات را حل می کند.
➖فرد منفی همیشه با خشم مشکلات را زیاد می کند.

(همیشه مثبت باش)
 

اسد بورس

Well-Known Member
کاربر فعال
دوست میگوبد من گفتم،هرچند تر خوش نیاید
دشمن میگوید میخواستم بگویم،اما نگفتم،زیرا ممکن بود،ناراحت شوی
 

rayden

New Member
کاربر فعال
سه لام سه لام اوی به چه ها
بوگید بینم چیطورید شوما
کوجا میرید شیر میسسونید
چندی میدید پول میسسونید
چندتا قوطی شیر میسسونید
که لویی چندی میسسونید
به چه های کوچول موچول
له واشکا نجو با پوس
پوسسشا کندی بعد بخور
با پوستا خب نیس به چه جون
اته ل مه ته ل حجی کوجاس
حجی مجی کجی کوجاس
کوجا میری گوش میسسونی
دمبه و آبدوغ میسسونی
اته ل مه ته ل حجی کوجای
چیکار نیمیای خونه دون
اوی ننه جون اوی باباجون
حجی کوجاس حجی کوجاس

چاکردونم خب بید به چه ها؟ این شعرا خودم نوستم. اسمشوم هس حجی/ از ما دهاتیا هیمین برمیاد اسبابی عاجزی شوماس. بیین اصفاهان سر بزنید پولک و نقل و گز بسسونید تخفیفدونم به رویی چشم. حجی دونم بیارید شهری صلح و صفا شهری گلی گلابس اینجا نصفی جاهانس اینجا الستون و ولستون بره زنی کردی بسسون.


 

faraboursi

Member
کاربر فعال
آکنتور

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
کنتور برفت از دست، چون برق روز باران

من از فروش این سهم، زانوی غم گرفتم
در حسرت و پشیمان، همچون گناهکاران

این توسن رمیده، ما را شلنگی انداخت
خود رفت و ما پیاده، جا مانده از سواران

کنتور طلایه دار انبوه سهم بازار
از کف رهاشد و رفت، چون از قفس هزاران

خرما به روی نخل و کوتاه گشت دستم
در دیده آب حسرت مانند غمگساران

ای دل مباش نومید، چون دوستت مهندس
گشته سوار این اسب، همچون طلایه داران

امیدوار روزی، هستم که یار دیرین
سودی برد از این سهم، چون دامن بهاران
----------
شلنگ: لگد
هزاران: بلبل ها
توسن: اسب سرکش
----------
"غلامرضا ابراهیمی"
 

rayden

New Member
کاربر فعال
حجی میشد نظردونا راجه به شعری من بوگید؟ میگما عامو رحیم بیبین این لهجه ما خنده دارد؟ جونی من شوما اصن لهجه اصفاهانی میخونی خنده دارس؟ تو عطارکده چندی جوک نوشتم به چه ها میگن لهجه د خوب نیس. چیطو مگه شوما نظره ت هه مینه؟ میخام بی بی نم چیطو میشد لهجه تهرانی را هه مه میپسندنا وو اه ز ما را نیمیخان؟ موقعی یارانه اسسدن هه مه چلو پنجی میسسونن او موقعی پول اسسدن ما شهرستانیا را مه سخه ره میکونن. خب حجی شوما نظرد چی چی یس؟
 

rayden

New Member
کاربر فعال
سلام خدمتی حجیا خودوم. چیطورین؟ میگم عام رحیم پچیکار این تاپیک انقذه بی حالس؟ نه هیشکی شعر مینیسد نه حرفی نه تاراقی نه توروقی هیچچچچ
په ای چه رسمیس شوما تهرانیا دارید؟ وخیذید بنیسید بوگید بخندید چای هورت کونید تخمه بتسونید په ای طو که نمشد کو عامو!
یه شعری گفتم سی عامو رحیم خودمون که لوتی و بامرامی تاپیکس. چاکردم رحیم جون. حالا خب گوش بده بی بین چی چی گفتم
اوی قصه قصه قصه
نونی پنیری پسسه
قصه بوگم برادون
قصه ای خاله خرسه
عنتر بدش نیومد
ورپریدو تو ایوون
شب چخماقی کج اومد
تاس سرش تک اومد
عنتر بدو خیگ بدو
قارنی بدو تنبک بدو
اوی قارنی قارنی قارنی
نونی پنیرو و قارنی
بشکن بده نیمیسونم
میگم بده نیمیسونم
چیکار پتو نیمیسونی؟
دوست ندارم که بسسونم
بسسون میگم
نیمیسونم
جلدی بسسون
نیمیسسونم
اوی برفی برفی برفی
نونی پنیر و سوزی
کشک و پیاز و قوزی
حجی حجی جون
جونی حجی
کوجای حجی؟
اینجام حجی
حجی حجی جون
جونی حجی
چیکار داری؟
هیچی حجی
اینجای حجی؟
نیستم حجی
اونجای حجی
نیستم حجی
پس تو کوجای
حجی کجی
اجی مجی لای ترجی

خب بید؟ چاکردونم بوخونید کیف کونید این شعرا را هیج جا گیر نی می یارید.
 

Rahimbourse

Well-Known Member
کاربر فعال
یاد بگیر؛
-چه دلمون بخواد چه نخواد، خدا یه وقتایی دلش نمیخواد ما چیزی که دلمون میخواد رو داشته باشیم..
-هیچوقت خودتو صد در صد خرج کسی نکن...
-"دوستت دارم" حرف ساده ایست
هم گفتنش آسان است، هم شنیدنش..
اما... فهمش ساده ترین دشوار دنیاست...
-هرجا دلت شکست، خودت تیکه هاشو جمع کن!
تا هر کسی منت دستای زخمیشو سرت نذاره..
-تنهاییت را پیش فروش نکن!
فصلش که برسد، به قیمت میخرند..
-بعضی وقتا باید بد باشی تا بفهمن خوب بودن، وظیفه نیست..
-حرف دلتو بزنی،،، دلشو میزنی... پس هیس...
-این خیلی مهمه که وقتی از زندگی کسی رد میشی، رد پای قشنگی از خودت به یادگار بذاری..
-و.... عزیزی میگفت :
همیشه آنقدر خوب باش که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،،
گرفتن خودت از آنها باشد.
 

rayden

New Member
کاربر فعال
سلامی من بر جنابی رحیم بورس.
شعری منا بی بی نید چیطورس. تازه گفتمشا!
منوم شایسته ای آن که باشم در گلستان
زه من بهتر ندونن حجی را باغبانان
دیشو وقتی خوسیدم
خوابی حجی را دیدم
ماه و ستاره چیدم
حجی چپید تو گونی
هننه دوید تو حوضی


 

Rahimbourse

Well-Known Member
کاربر فعال
دقت کردید جملات وارونه چگونه است ؟
(( گنج )) (( جنگ)) مى شود ،
(( درمان)) (( نامرد)) و (( قهقه)) (( هق هق )) !!!

ولى (( دزد)) همان (( دزد)) است
(( درد )) همان (( درد )) است
و (( گرگ)) همان (( گرگ)) ...

ارى نمی دانم چرا (( من )) (( نم)) زده است
و (( يار )) (( راى)) عوض كرده است ،
(( راه)) گويى (( هار )) شده ،
و (( روز )) ب (( زور )) ميگذرد ،


(( اشنا)) را جز در (( انشا )) نميبينى
و چه (( سرد)) است اين ((درس)) زندگى ،

اينجاست ك (( مرگ)) برايم (( گرم )) ميشود
چرا كه ...

(( درد )) همان (( درد )) است...


https://***********/golestan3
 

rayden

New Member
کاربر فعال
[FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif]خالق من «بهشتی» دارد، نزدیک، زیبا و بزرگ؛ [/FONT]

[FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif]و «دوزخی» دارد، به گمانم کوچک و بعید؛ [/FONT]​

[FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif]و در پی دلیلیست که ببخشد ما را ... [/FONT]​

[FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif]«دکتر علی شریعتی»[/FONT]​
 

rayden

New Member
کاربر فعال
[FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif]خواجه عبدالله انصاری فرمود:[/FONT]​

[FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif]بدانکه، نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است [/FONT]​

[FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif]و روزه فزون داشتن، صرفه ی نان است [/FONT]​

[FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif]و حج نمودن، تماشای جهان است.[/FONT]

[FONT=tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif]اما نان دادن، کار مردان است...[/FONT]​
 

rayden

New Member
کاربر فعال
بعضی از جوون ها میگن چرا کار پیدا نمیشه. یه نفر نوشته بود چقدر قشنگ بخونید:


هر وقت بیگاری رو به بیکاری ترجیح دادی کار پیدا می شه... زیادم پیدا می شه!!
 

اسد بورس

Well-Known Member
کاربر فعال
میگن وقت طلاست
خیلیها میگن وخیلیها گفتن وخبلیها خواند گفت
بند از قدیم شنیدم وگفتم میدونستم،
اما انچه که امروز ازش میدونم با دبروز تفاوت داره! وآنچه فردا میدونم از دبروز که اامروزباشه.

طلای از دست رفته ر ا میتوان دوباره بدست آورد.
فرصت از دست رفته دومرتبه شاید بدست آید. وقت وزمان ازدست رفته بازگشت نا پذیر مانده ومیماند
 

med kurd

Well-Known Member
کاربر فعال
یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم .
پر پروانه شکستن هنر انسان نیست :گر شکستیم زغفلت من ومایی نکنیم .
یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم :وقت پر پر شدنش ساز ونوایی نکنیم .

من به شعر زیاد علاقه دارم امروز با این تاپیک اشنا شدم .تشکر از جناب raydn
 
بالا