گسترش صنایع و خدمات کشاورزی ( تکشا )

مهرسام 2

Well-Known Member
کاربر فعال
#21
کانال محصوص تکشا دارست کردم به نام مهرسام 2 عضو کانال بشید از برنامه تکشا با خبر شوید
 

مهرسام 2

Well-Known Member
کاربر فعال
#22
سهم فروشنده قبل نداره تکشا موفق شدیم خشک کنیم سهم که بدون فروشنده باشه خودش بالای 3200 تثبیت کرده باشه بدون دخالت هیج کسی رشد خواهد کرد
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

مهرسام 2

Well-Known Member
کاربر فعال
#23
تکشا 6 روز پشت سرهم پایانی مثبت درست مثبت کوچیک اما بزودی خیلی از کانال ها تکشا سیگنال گروه پولی خواهند کرد
 

مهرسام 2

Well-Known Member
کاربر فعال
#24
صبرم زیاده اونقدر تنهایی ادامه میدم تا روزی این تایپ شلوغ بشه اون زمان من دیگه نیستم سود خوب به خرید خوبه
 

مهرسام 2

Well-Known Member
کاربر فعال
#26
دوستان تکشا از قبل دارن 3200 میانگین کم کنن و فروشنده نباشن در صوزرت فروش خزریدار دوستانم در پایینترین قیمت خواهند بود
 

مهرسام 2

Well-Known Member
کاربر فعال
#29
اینقدر خلوت روزی این تایپ شلوغ بشه ما نیستیم تکشا زیر 3200 معامله میشد امروز 3415 فردا انشالله صف خرید پریده
 

مهرسام 2

Well-Known Member
کاربر فعال
#30
تکشا امروز از منفی به طرف صف خرید خواهد رفت مقاوت خواهد شکسیت سیگنال خرید به بازار خواهد داد
 

مهرسام 2

Well-Known Member
کاربر فعال
#32
تکشا بین 3100 تا 3300 هر تعداد فروشنده داشته باشه مرحله اول خریداریم به هدف 5200 واگر خدا بخواهد 8500
تکشا به هدف اول امروز 5200 رسیدامیدوارم مرحله دوم 8500 و مرحله سوم بالای هزار حرکت کنه
 
بالا