گسترش صنایع و خدمات کشاورزی ( تکشا )

مهرسام 2

Well-Known Member
کاربر فعال
کانال محصوص تکشا دارست کردم به نام مهرسام 2 عضو کانال بشید از برنامه تکشا با خبر شوید
 

مهرسام 2

Well-Known Member
کاربر فعال
سهم فروشنده قبل نداره تکشا موفق شدیم خشک کنیم سهم که بدون فروشنده باشه خودش بالای 3200 تثبیت کرده باشه بدون دخالت هیج کسی رشد خواهد کرد
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

مهرسام 2

Well-Known Member
کاربر فعال
تکشا 6 روز پشت سرهم پایانی مثبت درست مثبت کوچیک اما بزودی خیلی از کانال ها تکشا سیگنال گروه پولی خواهند کرد
 

مهرسام 2

Well-Known Member
کاربر فعال
صبرم زیاده اونقدر تنهایی ادامه میدم تا روزی این تایپ شلوغ بشه اون زمان من دیگه نیستم سود خوب به خرید خوبه
 

مهرسام 2

Well-Known Member
کاربر فعال
بعد تعطیلات یهنی از همین شنبه حمات 19999 یادگاری داشته باشید
 

مهرسام 2

Well-Known Member
کاربر فعال
دوستان تکشا از قبل دارن 3200 میانگین کم کنن و فروشنده نباشن در صوزرت فروش خزریدار دوستانم در پایینترین قیمت خواهند بود
 

مهرسام 2

Well-Known Member
کاربر فعال
تکشا 3200 سیگنال قوی دادم امروز بازار خراب مقاومت 3300 پودر کرد 3415 صف خرید
 

مهرسام 2

Well-Known Member
کاربر فعال
اینقدر خلوت روزی این تایپ شلوغ بشه ما نیستیم تکشا زیر 3200 معامله میشد امروز 3415 فردا انشالله صف خرید پریده
 

مهرسام 2

Well-Known Member
کاربر فعال
تکشا امروز از منفی به طرف صف خرید خواهد رفت مقاوت خواهد شکسیت سیگنال خرید به بازار خواهد داد
 
بالا