گروه کاشی و سرامیک (کاشی سینا ، چینی ایران و......)

تالار کرج

Well-Known Member
نارنجی سابق
#1
گروه کاشی و سرامیک

دوستان عزیز:
من جای این تایپک خالی دیدم وتصمیم به ایجاد ان نمودم امیدوارم که به کمک هم بتوانیم
بهروری ایده ال از این گروه هم داشته باشیم
 

تالار کرج

Well-Known Member
نارنجی سابق
#3
چینی ایران
سود انباشته /طرح اندوخته وتوسعه / اندوخته قانونی کچینی درپایان دوره 6 ماهه 31/6/88حسابرسی شده با سرمایه 16 میلیارد تومان
وقیمت فعلی درمرخه 23/10/88 140 تومان به
شرح ذیل میباشد

اندوخته قانونی به ازای هرسهم 10تومان
اندوخته طرح به ازای هرسهم 7تومان

سود وانباشته به ازای هرسهم 29تومان
 

aravil

Well-Known Member
کاربر فعال
#6
به نظر من كاشي سينا از بهترين هاي سهام كاشي ميباشد_منتظر نظر تكميلي تالار عزيز هستيم
 

تالار کرج

Well-Known Member
نارنجی سابق
#7
به نظر من كاشي سينا از بهترين هاي سهام كاشي ميباشد_منتظر نظر تكميلي تالار عزيز هستيم
کاشی سینا

اطلاعات مقایسه ای سود و زیان شرکت کاشی سینا

پایان دوره شش ماههحسابرسی نشده منتهی به 31/6/88 نسبت به دوره 31/6/87 سال قبل

**************31/6/88 ******************
سود ناخالص از بابت فروش 0 درصد رشد داشته است

سود عملیاتی 0 درصد رشد داشته است

در امد حاصل از سرمایه گذاری ها 0 درصد رشد داشته

سود وزیان قبل از اقلام غیر مترقبه/اثرات انباشته تغیر در اصول وروشهای حسابداری 4 درصد رشد داشته

سود خالص پس از کسر مالیات 9 درصد رشد داشته

eps سال 88 48 تومان با سرمایه 12 میلیارد تومان میباشد که شرکت در این دوره 6 ماهه 76 درصد پوشش داده است

eps سال 87 66 تومان با سرمایه 12 میلیاردتومان که شرکت در ان دوره 6 ماهه سال قبل 51 درصد پوشش داده بوده
 

تالار کرج

Well-Known Member
نارنجی سابق
#8
کاشی سینا

(1) شركت پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي‌ به 30/12/87 را در تاريخ‌¬هاي 24/01/87، 16/05/87، 01/08/87 و 29/10/87 مبلغ 501 ريال و در تاريخ 20/12/87 مبلغ 567 ريال اعلام نموده بود که مطابق صورت‌هاي مالي حسابرسي‌نشده مبلغ 564 ريال و مطابق صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده مبلغ 664 ريال تحقق يافته است.
(2) پيش‌بيني عملكرد سال مالي منتهي به 29/12/88 در مقايسه با عملكرد واقعي سال مالي قبل به‌ترتيب فروش 8 درصد افزايش، بهاي تمام‌شدة كالاي فروش‌رفته 23 درصد افزايش، سود عملياتي 23 درصد کاهش و سود پس از كسر ماليات 25 درصد کاهش نشان مي‌دهد.
(3) مزيد اطلاع، شرکت اعلام نموده است که هيئت مديره در نظر دارد مبلغ 150ر12 ميليون ريال (به ازاي هرسهم مبلغ 100 ريال) را جهت تقسيم بين سهامداران به مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 88 پيشنهاد نمايد.
(4) شرکت اعلام نموده است که طرح ايجاد خط ايجاد توليد کاشي ديواري تک پخت مونوپروزا را با برآورد سرمايه‌گذاري به مبلغ 240ر105 ميليون ريال (هزينه‌هاي انجام ‌شده تاکنون مبلغ 386ر51 ميليون ريال، درصد پيشرفت کار 68 درصد و تاريخ بهره‌برداري سال 88) را در دست اجرا دارد.
(5) شركت پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي‌ به 29/12/88 را در تاريخ¬هاي‌¬ 18/12/87 و 31/04/88 مبلغ 481 ريال اعلام نموده بود که دليل تعديل را کاهش مقدار فروش به دليل رکود حاکم بر بازار مصالح ساختماني عنوان نموده است.
 

تالار کرج

Well-Known Member
نارنجی سابق
#10
کاشی سینا
سود انباشته /طرح اندوخته وتوسعه / اندوخته قانونیی کاشی سینا دوره 6 ماهه 31/ 6/88حسابرسی شده با سرمایه 12میلیارد تومان به
شرح ذیل میباشد

اندوخته قانونی به ازای هرسهم 10تومان
اندوخته طرح به ازای هرسهم 0تومان

سود وانباشته به ازای هرسهم 30تومان
 

تالار کرج

Well-Known Member
نارنجی سابق
#13
کاشی سعدی
(1) شرکت پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به30/12/87 را با سرمايه 000ر51 ميليون ريال در تاريخ¬هاي 31/01/87 و 06/05/87 مبلغ 326 ريال و با سرمايه 500ر98 ميليون ريال در تاريخ 27/08/87 مبلغ 198ر1 ريال و در تاريخ 03/10/87 مبلغ 330ر1 ريال و در تاريخ 06/11/87 مبلغ 423 ريال اعلام نموده بود که مطابق صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده مبلغ 406 ريال تحقق يافته است.
(2) پيش‌بيني عملکرد سال مالي منتهي به 29/12/88 در مقايسه با عملکرد واقعي سال مالي قبل به‌ترتيب فروش 32 درصد افزايش، بهاي تمام شد? کالاي فروش‌رفته 28 درصد افزايش، سود عملياتي 66 درصد افزايش و سود پس از کسر ماليات 2 درصد افزايش داشته است.
(3) شرکت پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/88 را در تاريخ 24/12/87 مبلغ 341 ريال و در تاريخ 03/05/88 مبلغ 415 ريال اعلام نموده است.

 

تالار کرج

Well-Known Member
نارنجی سابق
#14
سایر اطلاعات کسعدی در دوره6 ماهه:

1- از نظر مقدار تولید نسبت به دوره سال قبل 14 درصد افزایش پیدا کرده است
2- از نظر مقدار فروش نسبت به دوره سال قبل 5 درصد افزایش پیدا کرده است
3- از نظر مبلغ فروش نسبت به دوره سال قبل 14 درصد افزایش پیدا کرده است
 

تالار کرج

Well-Known Member
نارنجی سابق
#15
اطلاعات مقایسه ای سود و زیان شرکت کسعدی

پایان دورهشش ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/6/88 نسبت به دوره 30/6/87 سال قبل

**************31/6/88 ******************
سود ناخالص از بابت فروش23 درصد رشد داشته است

سود عملیاتی 53درصد رشد داشته است

در امد حاصل از سرمایه گذاری ها 0 درصد رشد داشته

سود وزیان قبل از اقلام غیر مترقبه/اثرات انباشته تغیر در اصول وروشهای حسابداری 3 درصد رشد داشته

سود خالص پس از کسر مالیات3 درصد رشد داشته

eps سال 88 41 تومان با سرمایه 9 میلیارد تومان میباشد که شرکت در این دوره6 ماهه 56 درصد پوشش داده
eps سال87 38 تومان با سرمایه 9میلیارد تومان میباشد که شرکت در این دوره6ماهه 59 درصد پوشش داده بود
 

rofirash

New Member
کاربر فعال
#16
سایر اطلاعات کسعدی در دوره6 ماهه:

1- از نظر مقدار تولید نسبت به دوره سال قبل 14 درصد افزایش پیدا کرده است
2- از نظر مقدار فروش نسبت به دوره سال قبل 5 درصد افزایش پیدا کرده است
3- از نظر مبلغ فروش نسبت به دوره سال قبل 14 درصد افزایش پیدا کرده است
مرسی از اطلاع رسانی خوبت
 

تالار کرج

Well-Known Member
نارنجی سابق
#19
اطلاعات وصورت های مالی میان دورهای اذر ماه کسعدی نسبت به عملکرد واقعی سال قبل

18 درصد افزایش مبلغ فروش نسبت به عملکرد واقعی سال مالی قبل

38 درصد افزایش سود نا خالص نسبت به عملکرد سال مالی قبل،

52 درصد افزایش سود عملیاتی نسبت به عملکرد واقعی سال مالی قبل،

0 درصد افزایش درامد حاصل از سرمایه گذاری ها نسبت به عملکرد واقعی سال قبل

6 درصدافزایش سود قبل از اقلام غیرمترقبه،اثرات انباشته تغیر در اصول و روشهای
حسابداری نسبت به سال مالی قبل،

6 درصد افزایش سود هر سهم پس از کسر مالیات نسبت به سال مالی قبل،

19 درصد افزایش تولید نسبت به عملکرد سال مالی قبل،

12 درصد افزایش مبلغ فروش نسبت به عملکرد واقعی سال مالی قبل،
 

تالار کرج

Well-Known Member
نارنجی سابق
#20
فروشندگان و خریداران کسعدی در6/11/88:

خریداران:50 درصد حقوقی و 50 درصد حقیقی
فروشنده :100 درصد حقیقی
 
بالا