گروه سیمانی (سغرب ، سشرق ، سپاهان ، سشمال ، شاهرود ، سفارس و ....)

کنجکاو

Well-Known Member
کاربر فعال
درود بر شما
سپاها از حمل و نقل ریلی استفاده می کند
احتمالا تنها سیمانی است که خط راه آهن تا درون کارخانه کشیده شده است و هزینه ریلی بسیار کمتر از جاده است...
مورد بعدی سخوز ظرفیت مازاد ۶۰۰۰۰۰۰ تن کلینگر ندارد پس مناقصه واقعی است و فرمالیته نیست
بالاترین مازاد تولید کلینگر مربوط به سپاها می باشد
نزدیک به ۲ میلیون تن....
درمجمع سخوز مدیر عاملل از پروژه العماره بعنوان برگ برنده سخوز برای صادرات کلینکر به عراق بخاطر محدودیت صادراتی سیمان به این کشور صحبت میکرد بعد شما فکر میکنید این فرصت را به سپاها واگذار میکنند
البته من بیش از سخوز سهام سپاها در پرتفو دارم ولی این دلیل نمیشه واقعیت را در نظر نگیریم
 

افشاگر بورس

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
سخوز الان 510000 تن کلینکر موجودی دارد ، کلینکر العماره را سه سهامدار عمده اش یعنی سخوز 60% ، سبهان 20% و سفانو 20% تامین می کنند چون العماره با توافق استاندار وقت خوزستان و بصره احداث شده پس منافع برای استان خوزستان است مگر اینکه سپاهان تنی 60000 تومان بفروشد که اونجا سود العماره دو برابر می شود و سخوز بسیار منفعت خواهد برد
 

بهرام خان خانان

Well-Known Member
کاربر فعال
درمجمع سخوز مدیر عاملل از پروژه العماره بعنوان برگ برنده سخوز برای صادرات کلینکر به عراق بخاطر محدودیت صادراتی سیمان به این کشور صحبت میکرد بعد شما فکر میکنید این فرصت را به سپاها واگذار میکنند
البته من بیش از سخوز سهام سپاها در پرتفو دارم ولی این دلیل نمیشه واقعیت را در نظر نگیریم
کلینکر صادراتی سخوز هر تن 208000 تومان
کلینکر صادراتی سپاها هر تن 155000 تومان
شک نکنید در مناقصه سپاها برنده است با اختلاف قیمت موجود ،
اما مثلث سخوز سپاها سبهان را نمی توان رقیب حساب کرد، چون هنوز 362 میلیون برگ سهام سخوز متعلق به سپاها می باشد
کلینگر ارزان تر سپاها سود العماره را بالا می برد و سود العماره به جیب سخوز می رود و در نهایت سود تقسیمی سخوز به جیب سپاها باز می گردد . . . .
هم چنین بیش از 500 هزار برگ سبهان متعلق به سپاها می باشد ،
سودسازی العماره برای سخوز مهم تر از فروش کلینگر می باشد ،
اگر سودسازی العماره مهم نبود، سخوز به هیچ وجه مناقصه ای برگزار نمی کرد ، و کلینگر خودش را به بالاترین قیمت به العماره می داد ،. . . .
سخوز از قابلیتهای بزرگترین تولید کننده و بزرگترین انبار کلینگر کشور استفاده خواهد کرد . . .
سپاها حدود 2 میلیون تن موجودی کلینگر در اختیار دارد (بزرگترین موجودی کلینگر کشور))
 

بهرام خان خانان

Well-Known Member
کاربر فعال
کلینکر صادراتی سخوز هر تن 208000 تومان
کلینکر صادراتی سپاها هر تن 155000 تومان
شک نکنید در مناقصه سپاها برنده است با اختلاف قیمت موجود ،
اما مثلث سخوز سپاها سبهان را نمی توان رقیب حساب کرد، چون هنوز 362 میلیون برگ سهام سخوز متعلق به سپاها می باشد
کلینگر ارزان تر سپاها سود العماره را بالا می برد و سود العماره به جیب سخوز می رود و در نهایت سود تقسیمی سخوز به جیب سپاها باز می گردد . . . .
هم چنین بیش از 500 هزار برگ سبهان متعلق به سپاها می باشد ،
سودسازی العماره برای سخوز مهم تر از فروش کلینگر می باشد ،
اگر سودسازی العماره مهم نبود، سخوز به هیچ وجه مناقصه ای برگزار نمی کرد ، و کلینگر خودش را به بالاترین قیمت به العماره می داد ،. . . .
سخوز از قابلیتهای بزرگترین تولید کننده و بزرگترین انبار کلینگر کشور استفاده خواهد کرد . . .
سپاها حدود 2 میلیون تن موجودی کلینگر در اختیار دارد (بزرگترین موجودی کلینگر کشور))
93 میلیون برگ درست است . . .

93.PNG
 

کنجکاو

Well-Known Member
کاربر فعال
اولین چراغ گزارشهای خوب سیمانی را سدشت روشن کرد
سدشت که در ۳ماهه اول منتهی به ۹/۳۰ سال ۹۶ زیان ۸ ریالی ودر کل سال سود ۱۴ ریالی ساخته بود در ۳ماهه اول امسال منتهی به ۹۷/۹/۳۰ مبلغ ۵۰ ریال یعنی ۳۵۷ درصد کل پارسال سود ساخته
 

کنجکاو

Well-Known Member
کاربر فعال
کلینکر صادراتی سخوز هر تن 208000 تومان
کلینکر صادراتی سپاها هر تن 155000 تومان
شک نکنید در مناقصه سپاها برنده است با اختلاف قیمت موجود ،
اما مثلث سخوز سپاها سبهان را نمی توان رقیب حساب کرد، چون هنوز 362 میلیون برگ سهام سخوز متعلق به سپاها می باشد
کلینگر ارزان تر سپاها سود العماره را بالا می برد و سود العماره به جیب سخوز می رود و در نهایت سود تقسیمی سخوز به جیب سپاها باز می گردد . . . .
هم چنین بیش از 500 هزار برگ سبهان متعلق به سپاها می باشد ،
سودسازی العماره برای سخوز مهم تر از فروش کلینگر می باشد ،
اگر سودسازی العماره مهم نبود، سخوز به هیچ وجه مناقصه ای برگزار نمی کرد ، و کلینگر خودش را به بالاترین قیمت به العماره می داد ،. . . .
سخوز از قابلیتهای بزرگترین تولید کننده و بزرگترین انبار کلینگر کشور استفاده خواهد کرد . . .
سپاها حدود 2 میلیون تن موجودی کلینگر در اختیار دارد (بزرگترین موجودی کلینگر کشور))
فکر میکنم بحث در مورد مناقصه کلینکر العماره بیهوده باشد و آینده همه چیز را مشخص خواهد کرد بهر حال از پروژه العماره هر ۴ شرکت سیمانی مستقیم و غیر مستقیم سود خواهند برد
ضمنا خرید کلینکر و ارسال آن دفعتا نیست که نیاز به موجودی زیاد داشته باشد و فقط شرکت فروشنده باید توان اجرای قرارداد را در طول سال داشته باشد
بحث ارزان بودن کلینکر سپاها هم بحث بیشتر بودن فاصله تا عراق و نوع و کیفیت کلینکر تولیدی است وقیمت انواع کلینکر و سیمان متفاوت است و باید دید چه نوع کلینکری را العماره نیاز دارد
 

عباس

Active Member
کاربر فعال
در کل صادرات سیمان به خارج از کشور چه از شرق چه از عرب چه از شمال ویا جنوب به سود صنعت سیمان کشور و شرکتهای سیمانی دربورس میشود . با صادرات به خارج توسط سیمانی های نزدیک مرز تقاضاهای داخل کشور توسط سیمانی های داخل پاسخ داده میشود و فروش انها زیادتر میشود.
 

بهرام خان خانان

Well-Known Member
کاربر فعال
اولین چراغ گزارشهای خوب سیمانی را سدشت روشن کرد
سدشت که در ۳ماهه اول منتهی به ۹/۳۰ سال ۹۶ زیان ۸ ریالی ودر کل سال سود ۱۴ ریالی ساخته بود در ۳ماهه اول امسال منتهی به ۹۷/۹/۳۰ مبلغ ۵۰ ریال یعنی ۳۵۷ درصد کل پارسال سود ساخته
به نظرم بهترین گزارش را نسبت به وضعیت قبلی همین سدشت داده است
گزارش سدور هم خوب بود و اگر اعتصاب کامیون داران نبود سدور بهتر هم گزارش می داد . . .
اما می بینیم 119 میلیون برگه از سهام سدشت را همین سپاها مالک است ....
سود انباشته سدشت جهش 200 درصدی داشته است . ..
گزارش سدشت غافلگیر کننده بود . . .
سیمان داراب هم از سدشت بهره خواهد برد . . .
p/e سدور هم با گزارش جدید از 14 واحد به زیر 8 سقوط کرد (( گزارش سدور هم عالی بود)) 12 ماهه سدور هم غافلگیر کننده خواهد بود . ..

به نظرم کل گروه سیمانی تغییرات بنیادی داشته اند. . .

فلسفه معاملات بیش از 200 میلیون برگی سپاها با ارسال گزارش سدشت مشخص شد . . .


سدشت1.PNG


سدشت.PNG
سدور1.PNG
 
آخرین ویرایش:

کنجکاو

Well-Known Member
کاربر فعال
مدیر عامل سپاها در مجمع اعلام کرد که شرکت بدنبال فروش سرمایه گذاریها و یا واگذاری آن به بانکهایی که از آنها تسهیلات گرفته بمیزان ۱۰۰ میلیارد تومان است تا باین طریق هزینه های مالی شرکت را کاهش دهد
البته علاوه بر این بدنبال افزایش فروش و تولید سیمانهای خاص هم هستند
 

بهرام خان خانان

Well-Known Member
کاربر فعال
بازار منتظر گزارش های بد سیمانی ها بود و به نوعی قیمت ها با گزارش های بد تنظیم شده بود ( علت افت سنگین سیمانی ها ))
هم چنان که معدنی پالایشی پتروشیمی ها با انتظار گزارش خوب رشد کردند . . .
بازار ظاهرا در مورد گزارش های سیمانی ها اشتباه کرد . .!!

اما سدشت :
فروش افزایش و بهای تمام شده کاهش . . ..


سدشت2.PNG
 

کوپر

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
✴ چالش های اصلی صنعت سیمان

چالش‌ها و تهدیدات اصلی شرکتهای سیمانی در سال های اخیر چه بوده است؟

● مشکلات مربوط به حمل‌ونقل جاده‌ای و هزینه بالای حمل‌ونقل ریلی
● شرایط دشوار فروش و مازاد عرضه بر تقاضا به‌دلیل رکود اقتصادی و کاهش شدید بودجه عمرانی در کشور
● افزایش بی‌رویه واحدهای تولید سیمان بدون عدم برآورد صحیح و منطقی از میزان ظرفیت و کشش مصرف سیمان
● رقابت ناسالم و منفی مانند اعمال تخفیفات نامتعارف ضمن ورود به بازارهای غیرمشترک و تآثیر منفی بر فروش سایر کارخانجات سیمانی
● وابستگی شدید صادراتی به کشور عراق و به‌دنبال آن کاهش میزان صادرات به این کشور به دلیل مسائل امنیتی و افزایش عوارض گمرکی، همچنین بهره‌برداری از برخی طرح‌های توسعه‌ای و روند افزایش ظرفیت در کشور عراق
● خودکفا شدن برخی کشورهای مقصد صادراتی و همچنین حضور رقبای جدید در کشورهای هدف
● ارزآوری نسبتاً کم در برخی از شرکت‌های صادراتی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های بین المللی جهت انتقال ارز
● کاهش شدید نقدینگی در شرکت‌های سیمانی و مشکلات ناشی از آن
● اجبار به توقف خطوط تولید جهت تعادل بازار عرضه و تقاضا و آثار و پیامدهای مالی، اجتماعی و انسانی آن
 

سهم طلایی

Well-Known Member
کاربر فعال
سرمایه های کلان در حال تزریق به بازار هستند. از وقتی قانون نحوه محاسبه سود بانکی بصورت ماهیانه تصویب شده دیگه کسی تمایل به گذاشتن پول در بانکها نشان نمیدهد.
در حالیکه بازار های موازی ارز و طلا و مسکن رشد خود را داشته و تقریبا به حالت اشباع خرید رسیده اند تنها و تنها بازاری که مستعد رشد است فقط بورس است. هفته گذشته کاملا مشخص بود که نقدینگی تازه ای به بازار تزریق شده.
بازار بورس ایران تمام خبرهای منفی را پیشخور کرده.با خارج شدن ترامپ از برجام و پاره کردن آن از طرف آمریکا و تصویب تحریمهای یکی پس از دیگری در چند ماه گذشته بازار واکنش نشانداده و شدیدا قیمتها افت کرده و اکثر تحلیلگرا متفق القول بر این باورند که اکثر قیمتها به نقاط حمایتی خود رسیده اند. قیمتها آنقدر افت کرده که دیگر اعمال تحریمها تاثیری بر روند بازار نخواهد داشت دقیقا از روز یکشنبه هفته گذشته که تحریم جدید اروپا اعلام شد بازار کاملا بی تفاوت و مثبت به راه صعودی خودش ادامه داد.

غول سرمایه از بورس هیچوقت خارج نمیشود بلکه بسته به شرایط اقتصادی کشور و جهانی هر روز ممکن است یک گروه خاص مورد توجه بازار باشد. سرمایه در بازار بورس از یک گروه به گروه دیگر انتقال پیدا میکند.
باتوجه به بی ارزش شدن سهام شرکتها و پایین آمدن ارزش ریالی خیلی از سهمها نسبت به دارایی های شرکتها اکثر تعدیل های عالی و افزایش سرمایه باید بدهند.
فاکتور اصلی و محرک قوی برای رشد بازار بی ارزش شدن سهمهای بازار است. بزودی کف قیمتی خیلی از سهمهای بازار 1000 تومان می شود 

بهرام خان خانان

Well-Known Member
کاربر فعال
غول تولید کننده گروه (سپاها) در مورد تولید به قول معروف زده به سیم آخر . . .
بیش از 800 هزار تن ، سیمان و کلینگر فقط در 3 ماه پاییز تولید کرد . . .
600 هزار تن کلینگر العماره را تولید کرد و نفروخت تا روز مناقصه . . .
هیچ سیمانی را درگروه با این حجم عظیم تولید نخواهید یافت .. . .
سیمان ، خودرو نیست که مواد اولیه خارجی و تحریمی نیاز داشته باشد . . .
تولید سپاها را کافی است با یک خودرویی مقایسه کنید . . . .
....


سپاها.PNG
 

بهرام خان خانان

Well-Known Member
کاربر فعال
غول تولید کننده گروه (سپاها) در مورد تولید به قول معروف زده به سیم آخر . . .
بیش از 800 هزار تن ، سیمان و کلینگر فقط در 3 ماه پاییز تولید کرد . . .
600 هزار تن کلینگر العماره را تولید کرد و نفروخت تا روز مناقصه . . .
هیچ سیمانی را درگروه با این حجم عظیم تولید نخواهید یافت .. . .
سیمان ، خودرو نیست که مواد اولیه خارجی و تحریمی نیاز داشته باشد . . .
تولید سپاها را کافی است با یک خودرویی مقایسه کنید . . . .
....


مشاهده پیوست 40274

بیش از 6 میلیون . . . کف سازی روی 100 تومان . . نوع معاملات 2 روز اخیر نشان از مراسم نوسانگیر کشون داره . . .
 

afshinafshin

Well-Known Member
کاربر فعال
سیمان گران می‌شود

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: با توجه به افزایش هزینه‌ها ناچار هستیم در قیمت تغییراتی اعمال کنیم

◽ به دلیل اینکه موضوع قیمت بسیار حساس است براین اساس، بررسی قیمت تمام شده به یک موسسه حسابرسی معتبر واگذار شده تا آنالیز قیمت را انجام دهد تا بر اساس آن اقدام کنیم/tsepress
 

بهرام خان خانان

Well-Known Member
کاربر فعال
بیش از 6 میلیون . . . کف سازی روی 100 تومان . . نوع معاملات 2 روز اخیر نشان از مراسم نوسانگیر کشون داره . . .

بیش از ۱۰ میلیون حجم...
قبلا این حجم ها سیمانی ها را صف فروش می کردند یا صف خرید....

بازی شباهت زیادی با شپلی پیدا کرده است
شپلی ۳۰ میلیون حجم می خورد و ضف نمیشد...
البته شناوری شپلی دهها برابر سپاها می باشد....
 

بهرام خان خانان

Well-Known Member
کاربر فعال
نامتناسب بودن رشد قیمت سیمان نسبت به هزینه ها


◀ دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهار داشت: اکنون اهل حرفه به دنبال اخذ موافقت برای افزایش مجدد قیمت سیمان هستند، زیرا قیمت های کنونی با هزینه ها تناسبی ندارد.

وی همچنین افزود: رقابت منفی پیش آمده بین تولیدکنندگان سیمان برای نفوذ بیشتر در بازارهای هدف صادراتی و کاهش قیمت ها، یکی از آسیب های صنعت سیمان است که همچنان ادامه دارد، اما با تشکیل کارگروه های صادراتی در شرق، غرب و جنوب کشور رقابت منفی صادراتی شرکت های سیمانی در حال کاهش است.


/ ایرنا
 
بالا