گروه دارویی ( دسبحا ، داروپخش ، لقمان ، دجابر ، و....)

تالار کرج

Very Good Member
نارنجی سابق
البرز دارو
سود انباشته /طرح اندوخته وتوسعه / اندوخته قانونیی البرز دارو دوره 9 ماهه 30/ 9/88حسابرسی شده با سرمایه 2/7میلیارد تومان به
شرح ذیل میباشد

اندوخته قانونی به ازای هرسهم 10تومان
اندوخته طرح به ازای هرسهم 0تومان

سود وانباشته به ازای هرسهم 173تومان
 

تالار کرج

Very Good Member
نارنجی سابق
دسبحا
سود انباشته /طرح اندوخته وتوسعه / اندوخته قانونیی دسبحا دوره 9 ماهه 30/ 9/88حسابرسی شده با سرمایه 21میلیارد تومان به
شرح ذیل میباشد

اندوخته قانونی به ازای هرسهم 10تومان
اندوخته طرح به ازای هرسهم 0تومان

سود وانباشته به ازای هرسهم 45تومان

قابل ذکر است که سود انباشته دسبحا 103 تومان در پایان دوره مالی 87 بوده که از ان مبلغ به ازای هر سهم 60 تومان سود سالانه پرداخت شده است
 

تالار کرج

Very Good Member
نارنجی سابق
دسبحا
سود انباشته /طرح اندوخته وتوسعه / اندوخته قانونیی دسبحا دوره 12 ماهه 30/ 12/87حسابرسی شده با سرمایه 21میلیارد تومان به
شرح ذیل میباشد

اندوخته قانونی به ازای هرسهم 10تومان
اندوخته طرح به ازای هرسهم 0تومان

سود وانباشته به ازای هرسهم 103تومان
 

تالار کرج

Very Good Member
نارنجی سابق
گروه سبحان *******جدید***اذرماه


سرمایه گذاری ملت درپایان دوره اذر ماه با سرمایه 21میلیارد تومانی

قیمت تمام شده سبد بورسی برای هر سهم 88 تومان

ارزش سبد بورسی برای هرسهم 220 تومان

قیمت تمام شده سبد غیر بورسی برای هر سهم 56 تومان

جمع کل ارزش سبد بورسی و غیر بورسی برای هرسهم 276 تومان
 

تالار کرج

Very Good Member
نارنجی سابق
سایر اطلاعات:دسبحا
• شرکت پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي 87 را با سرمايه 800ر172 ميليون ريال در تاريخ-هاي 05/12/86 و 30/04/87 مبلغ 694 ريال و با سرمايه 000ر216 ميليون ريال در تاريخ-هاي 26/06/87 و 28/07/87 مبلغ 555 ريال، در تاريخ 03/09/87 و 29/10/87 مبلغ 612 ريال، در تاريخ 13/02/88 مبلغ 656 ريال و در تاريخ 02/03/88 مبلغ 730 ريال اعلام نموده بود که بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده مبلغ 730 ريال تحقق يافت.
• پيش‌بيني عملکرد سال مالي منتهي به 29/12/88 در مقايسه با عملکرد واقعي سال مالي قبل به ‌ترتيب سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها 5 درصد افزايش، سود حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌ها 743 درصد افزايش، سود عملياتي 10 درصد افزايش و سود پس از کسر ماليات 10 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
• شرکت اعلام نموده هيئت مديره تصميم دارد به ازاي هر سهم مبلغ 600 ريال را جهت تقسيم بين سهامداران به مجمع عمومي عادي سال 88 پيشنهاد نمايد. شرکت قبلا اعلام نموده بود هيئت مديره تصميم دارد به ازاي هر سهم مبلغ 536 ريال را به مجمع عمومي عادي سال 88 پيشنهاد نمايد.
• بر اساس مصوبات مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 07/06/88 افزايش سرمايه از مبلغ 000ر216 ميليون ريال به مبلغ 000ر254 ميليون ريال از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران به تصويب رسيد.
• شرکت پيش بيني درآمد سال مالي 88 را با سرمايه 000ر216 ميليون ريال در تاريخ 30/11/87 مبلغ 706 ريال، در تاريخ 20/12/87 مبلغ 704 ريال و در تاريخ 18/05/88 مبلغ 706 ريال و با سرمايه 000ر254 ميليون ريال در تاريخ‌هاي 17/06/88 و 06/08/88 مبلغ 682 ريال اعلام نموده بود. شرکت دلايل تغييرات را تغيير سود شرکت‌هاي تابعه اعلام نموده است.
• بديهي است عملکرد واقعي شرکت بايستي براساس نوع فعاليت شرکت (سرمايه‌گذاري) تحليل گردد.
 

تالار کرج

Very Good Member
نارنجی سابق
دسبحا:از محل فروش سرمایه گذاری ها در صورت های مالی 9 ماهه فراتر از پیش بینی سالانه انجام داده،
پیشی بینی دسبحا به ازای هرسهم 55 ریال بوده ،که با پوشش 90 ریالی در 9 ماهه برخوردار است ،یعنی یک تعدیل مثبت در حدود8-5 درصد از محل فروش سرمایه گذاری ها دارد

دسبحا مالک 70 درصدی دالبر(داروسازی البرز) میباشد که ار محل هم تعدیل خواهد داشت
 

تالار کرج

Very Good Member
نارنجی سابق
نکته قابل توجه دوستداران دسبحا: گروه دسبحا شرکت سرمایه گذاریست وعلت پوشش نامناسب ان، طبق قانون جدید بورس شرکت های سرمایه گذاری حق دارند در پایان دوره 12 ماهه درامد زیز مجموعه های خود را در صورت های مالی قید کنند، و در صورت های مالی میان دورهای قید نمیشود

• شرکت پيش بيني درآمد سال مالي 88 را با سرمايه 000ر216 ميليون ريال در تاريخ 30/11/87 مبلغ 706 ريال، در تاريخ 20/12/87 مبلغ 704 ريال و در تاريخ 18/05/88 مبلغ 706 ريال و با سرمايه 000ر254 ميليون ريال در تاريخ‌هاي 17/06/88 و 06/08/88 مبلغ 682 ريال اعلام نموده بود. شرکت دلايل تغييرات را تغيير سود شرکت‌هاي تابعه اعلام نموده است.
بديهي است عملکرد واقعي شرکت بايستي براساس نوع فعاليت شرکت (سرمايه‌گذاري) تحليل گردد.
 

معمار

Very Good Member
کاربر فعال
عرضه ها روی این گروه زیاد شده اگه تحمل کنن گین مناسبی میشه ازشون گرفت
 

تالار کرج

Very Good Member
نارنجی سابق
بادشون داره میخوابه به نظرم کوتاه مدتیها زمان خروجشونه مواظب باشید
دوست عزیز
اتفاقا شروع کاره،کسانی که در بازار منفی این سهم ها را خریداری کرده بودند با سود 10 درصدی خارج شدند
گروه دارویی در هر زمان و در هر شرایط بازار زیانی به دوستان عزیز در این قیمت ها نخواهد رساند،دوستان کوتاه مدتی و بلند مدتی گروه دارویی را دریابند
 

خان دایی

Member
کاربر فعال
خدمت دوست گرامی
جناب تالار عزیز@};-@};-

کاملا در مورد دسبحا با شما موافقم
خرید های من روی این سهم در مرداد 2900
ودر 10/12 نیز 3500 ریال ضمنا جهت اطلاع دوستان سرمایه گذاری روستاییان وعشایر در این هفته های اخیر این سهم را جمع میکند.

من که با خودم قراردارم که زیر 4300 ردش نکنم
قابل ذک اینکه بیش از 25 درصد پرتفویم دسبحا است

موفق وپرسود باشید.=d>.
 

خان دایی

Member
کاربر فعال
دوستان شنیدم که:
دارو سازی البرز 210 ریال تعدیل مثبت داده و از این رهگذر دسبحا اقل 90 ریال تعدیل مثبت داره بقیه درآمد هاش هم مثبته بنابراین آلارم خرید در محدوده زیر 3800 منطقی است خود دانید.:-?:-?

.
 

تالار کرج

Very Good Member
نارنجی سابق
دوستان شنیدم که:
دارو سازی البرز 210 ریال تعدیل مثبت داده و از این رهگذر دسبحا اقل 90 ریال تعدیل مثبت داره بقیه درآمد هاش هم مثبته بنابراین آلارم خرید در محدوده زیر 3800 منطقی است خود دانید.:-?:-?

.
دسبحا:از محل فروش سرمایه گذاری ها در صورت های مالی 9 ماهه فراتر از پیش بینی سالانه انجام داده،
پیشی بینی دسبحا به ازای هرسهم 55 ریال بوده ،که با پوشش 90 ریالی در 9 ماهه برخوردار است ،یعنی یک تعدیل مثبت در حدود8-5 درصد از محل فروش سرمایه گذاری ها دارد

دسبحا مالک 70 درصدی دالبر(داروسازی البرز) میباشد که از این محل هم تعدیل خواهد داشت
 

تالار کرج

Very Good Member
نارنجی سابق
دسبحا: دریافت نقدی دسبحا از دالبر به ازای هر سهم 126 تومان در نظر گرفته که در صورتی که سال قبل درامد نقدی ان از ان شرکت 150 تومان بوده،دسبحا به ازای هر سهم 26 تومان از دالبر سود پیش بینی نموده
حال با تعدیل هر 20 درصد سود دالبر باعث افزایش درامد یک ونیم میلیارد تومان شده که به ازای هرسهم 6 تومان میشود

خلاصه:افزایش درامد نقدی و تعدیل دالبر هر 20 درصد باعث تعدیل 10-8 درصد دسبحا خواهد شد
نکته دیگر که: در پرتفوی خارج از بورسی دسبحا مالک داروسازی سبحان دارو با درامد نقدی هر سهم 290 تومانی با سرمایه 4 میلیاردتومانی میباشد
 

تالار کرج

Very Good Member
نارنجی سابق
فروشندگان و خریداران دسبحا در 28/10/88:

خریداران: 10 درصد حقوقی و 90 درصد حقیقی
فروشنده : 60 درصد حقوقی و 40 درصد حقیقی
 

تالار کرج

Very Good Member
نارنجی سابق
دوستان عزیز

به خاطر سود 5-3 درصدی سهم های دارویی خود را از دست ندهند
 
بالا