گروه بهمن را دريابيد

alireza

Member
عضو تازه
يكي از دوستان حكايت جالبي را از اين گروه بيان ميكرد و آن اينكه اين گروه را ديگر يك شركت سازنده خودرو نبايد دانست زيرا قابليتهاي اين گروه در حد بالايي افزايش يافته است كه مهمترين آنها عبارتند از 1ـمالكيت 24/16 درصد سهام سرمايه گذاري ملي كه در قيمت پايين خريداري شده است 2-افزايش سرمايه به ميزان حدود 50 درصد كه تا ماه آينده اعلام خواهد شد 3-افزايش اي پي اس سال 83 به رقم 1257 ريال كه نسبت به سال 82 حدود 84/9 درصد افزايش نشان مي دهد 4ـسود بي سابقه شركت ناشي از سرمايه گذاري در سايپا و سرمايه گذاري ملي 5- توليد خودرو دو ديفرانسيل پاژرو كه باعث در اختيار گرفتن حداقل 50درصد بازار خودرو دو ديفرانسيل كشور توسط اين شركت خواهد شد 6ـ افزايش سود غير عملياتي شركت ناشي از سرمايه گذاريهاي آن 7ـ مديريت كا رآمد شركت 7ـ برخي از كارشناسان نقطه مقاومتي قيمت اين شركت را 1100 تومان مي دانند كه در صورت گذشتن از آن قبل از اعمال افزايش سرمايه قيمت آن از 1300 تومان نيز خواهد گذشت.
 
بالا