#کیسون سهم طلایی بازار

بیوک آقا

Member
کاربر فعال
عضو تازه
لطفا بعد از بررسی اسناد شرکت کیسون و وضعیت جاری شرکت تصمیم بگیرید و فقط به حرف منفی دیگران توجه نکنید. دلیل بخش زیادی از این تخریب ها پایین آوردن قیمت و جمع کردنش تو قیمت پایین توسط همین تخریب چی های عزیز هست. به امید سود فراوان حاصل از دانش، بررسی و صبر برای سهامداران عزیز...
 
بالا