کهمدا ( شیشه همدان )

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
سود80تومان قیمت سهم 340تومان شد......................از 420تا340تومان سقوط کرد...................30درصدسقوط ؟؟؟؟؟چرا////؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بازهم خریدشددرهمین قیمت 340تومان
 
بالا