کمنگنز ( معادن منگنز ایران )

جواد277

Well-Known Member
کاربر فعال
امروز بعد از چند وقت دوباره در قیمتهای میانگین 630 تومان وارد کمنگنز شدم 97/7/30
کمنگنز در گزارش 6 ماه خود 322ریال پوشش داد که نسبت بهگزارش 6 ماه 96حدود 570 درصد تعدیل مثبت اینطور که از خود شرکت میگویند امسال شرکت براحتی تا گزارش 12ماه 120 تومان میتواند پوشش بدهد
 

جواد277

Well-Known Member
کاربر فعال
کمنگنز در گزارش 6 ماه خود 322ریال پوشش داد که نسبت بهگزارش 6 ماه 96حدود 570 درصد تعدیل مثبت اینطور که از خود شرکت میگویند امسال شرکت براحتی تا گزارش 12ماه 120 تومان میتواند پوشش بدهد
امروز چه بازار خوبی بود منفیهای بعضی از سهامها فقط فرصت خرید بود که یکی از این منفیها در امروز کمنگنز بود بزودی قیمت این سهم 4رقمی خواهد شد
 

جواد277

Well-Known Member
کاربر فعال
با توجه به گزارشهای هر ماه شرکت کمنگنز امسال میتواند سود بالایی شناسایی کند
 

جواد277

Well-Known Member
کاربر فعال
چقدر دنبالش گشتم حیف نیست کسی در مورد این سهم هیچ خبری نمیگذارد سهمی که میتواند یک جهش اساسی داشته باشد
 
بالا