کطبس ( ذغال سنگ نگین طبس )

arad700

Very Good Member
کاربر فعال
گزارش بنیادی و برآورد سودآوری #کطبس

▪ با درنظر گرفتن شمش ۴۰۵ دلاری و نرخ دلار ۱۰۵۰۰ تومانی سامانه نیما ، و با لحاظ فرمول جدید نرخ گذاری محصولات ذغالی ، ذغالسنگ نگین طبس در سال ۱۳۹۸ توان تحقق ۳۰۹۵ ریال سود خالص در حالت کارشناسی ، و ۲۱۶۵ ریال سود خالص در حالت محتاطانه ( شمش ۳۹۵ دلاری و دلار ۹۵۰۰ تومانی ) را خواهد داشت.

@Marketerchnl

جناب سلیمانی ..یکی از بنیادی کارهای خوب بازاره...............................با دلار 10500...310..تومان سود دیده...........................با نرخ..امروز یورو نیمایی دلار میره برای 12000...احتمالا........
دیگه سود سهم را خودتان حساب کنید....


لینک تحلیل ایشون در تلگرام...
https://****/Marketerchnl/3915

حالا..برید سهم با این..سایز بسیار..کوچک..را با پی بر ایی 4..و زیر 4..بفروشید..البته...بدون.............سود مجمع....که انهم..60..70..تومانی..میشه..
با دلار نیمایی ۱۲ تا ۱۳ تومن سود کطبس در محدوده ۴۰۰ خواهد بود که واسه این سهم پی به ای حداقلی ۷ در نظر بگیریم قیمت ۲۸۰۰ تومن خواهد بود به نظرم.یعنی دوستانی که در ۱۲۰۰ سهم فروختند سهم را کمتر از نصف قیمت از دست دادند.
 

mey

Very Good Member
کاربر فعال
گزارش بنیادی و برآورد سودآوری #کطبس

▪ با درنظر گرفتن شمش ۴۰۵ دلاری و نرخ دلار ۱۰۵۰۰ تومانی سامانه نیما ، و با لحاظ فرمول جدید نرخ گذاری محصولات ذغالی ، ذغالسنگ نگین طبس در سال ۱۳۹۸ توان تحقق ۳۰۹۵ ریال سود خالص در حالت کارشناسی ، و ۲۱۶۵ ریال سود خالص در حالت محتاطانه ( شمش ۳۹۵ دلاری و دلار ۹۵۰۰ تومانی ) را خواهد داشت.

@Marketerchnl

جناب سلیمانی ..یکی از بنیادی کارهای خوب بازاره...............................با دلار 10500...310..تومان سود دیده...........................با نرخ..امروز یورو نیمایی دلار میره برای 12000...احتمالا........
دیگه سود سهم را خودتان حساب کنید....


لینک تحلیل ایشون در تلگرام...
https://****/Marketerchnl/3915

حالا..برید سهم با این..سایز بسیار..کوچک..را با پی بر ایی 4..و زیر 4..بفروشید..البته...بدون.............سود مجمع....که انهم..60..70..تومانی..میشه..
در این..تحلیل قیمت زغال تنی..397..دیده شده....................در حالیکه اسفند 369..بوده.....
دلار نیمایی 10500....شمش 405.....دلاری...............یعنی....شمش .حدود 4250..........
17 اردیبهشت....قیمت..شمش 4350..قیمت خورده...........
اگر فایرا 100..تومانی..میشه..577.....یه دلیل داره.انهم..فاند ..متحول شرکته.............................
کطبس با این فاند...تحلیلی.....افق روشن..جهت..تحقق بالاتر سود..بر اساس افق..قیمتی دلار.و.............قطعا..قیمتهایی بالا را تجربه..خواهد..کرد....و..میکنه...
برید بازار را بگردید..سهمی با سایز..کطبس....با احتساب سود..مجمع...با..پی بر ایی ..تحلیلی زیر 4..پیدا..کردید..جایزه داره...
شرکتی..که تمام...داخلیست..و هیچ ارتباط با تحریم..ها..نداره.....
انواع..اقسام..بازیها را در خواهند..اورد..تا سهمتان را 60...تا 120...درصد...پایینتر از تارگت.تحلیلش بربایند..........
و البته.....سایز..بسیار کوچک سهم......حماقت...افرادی که دنبال این...دزدی هستند................این..کار را ابتر خواهد..گذاشت...........
 

mey

Very Good Member
کاربر فعال
شخص حقیقی با 1/7..میل امد .درصدی شد............
در واقع 1/7...میل دیگه از همین شناور اندک سیال سهم....کم..شد...شناور سیال سهم به زور 23 تا 25 باشه.............یعنی....7..درصد دیگه از همین شناور اندک...ضبط شد....
حقوقی هم در 7..8...روز..گذشته..2/5.....3..میل دیگه..جمع..کرده....میشه...10..12..درصد.......شناور سیال........
یه زمانی ملت برای فروش شدوص 300..تومانی..سر از پا نمیشناختند...انزمان.گفتم..نمیشه شکربن 1800..شدوص 300.........شدوص شد 550..کی باخت..افرادی..که..اهل حساب..کتاب..نیستند....
الان.هم..میگم..نمیشه..کطبس سود تحلیلش..که توسط امثال سلیمانی..که..فردی با سواد..و...سالمه......310...در بیاد..البته افق رو به رو..نوید سود بالاتر را..میده.....
و سودش 30.40..درصد بالاتر از کپرور باشه...ولی قیمتش نصف..کپرور..................
 

siso

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
تعداد شناور این سهم برگ برنده اش هست برا رشد
با چنین فاند قوی وشناور کمی .. هرعددی و پی ای را میتونه ببینه
نرمال بین 2500-3000 و رویایی ........
300 بسازه تا3000 میره (که قطعا بالاتر میسازه )

والا دیگه از این واضح تر نمیشه سهم پیدا کرد تقریبا150درصد دراین سهم خوابیده
 

mey

Very Good Member
کاربر فعال
تعداد شناور این سهم برگ برنده اش هست برا رشد
با چنین فاند قوی وشناور کمی .. هرعددی و پی ای را میتونه ببینه
نرمال بین 2500-3000 و رویایی ........
300 بسازه تا3000 میره (که قطعا بالاتر میسازه )

والا دیگه از این واضح تر نمیشه سهم پیدا کرد تقریبا150درصد دراین سهم خوابیده
دقیقا..همینه..............تقربا..جز..کوچکترین..و..کم..شناور ترین سهم..های بازاره............این سهم..ها با این..مختصات..الان در بازار دارن..پی بر ایی تحلیلی 8 تا 12..میگیرند....تازه..مفتهایشان......
الان نزدیک 3..میل..حقوقی..جمع..کرده البته..خالص..حدودا..1/7..درصدی امده بالا بنده..با 2 تا از دوستان..هم..یر جمع..حدود 2/1..میل داریم..که فروشنده..نیستم..انها هم...بعید..میدونم..حالا حالا ها فکر فروش را هم..داشته باشند....
از شناور 49/8..میلی 3 شنبه....6/8...قطعی..کم..کنیم.....کل شناور عددی ..میرسه به..43..میل....شناور سیالش با توجه به این..مورد..که این 6/8..از سیال جمع..شده..عمرا..الان 20..22..هم باشه....
کسایی..هم..که عموما الان دارند..میخرند....احتمالا نگاهی فاندی....دارند..پس احتمال فروش..احساسی..در انها..کم....سهم روز به روز داره..خشک..تر..میشه...گواهش..لنگ..مینا بودن...سه شنبه....که شاید در تاریخ..کطبس ..کم.تکرار باشه........دیروز هم.قبل دقایق .پایانی..و شروع..فروش های...ابشاری...سهم..کلا با 1/37..میل معامله در صف قفل بود.....
در شدوص سنگ..عیارم..شکربن بود....که..مفت بودن شدوص را فریاد..میزد...
در کطبس سنگ عیارم..کپروره..که البته..اینجا..با صدایی رسا تر داره....نوای مفت بودن..کطبس نسبت..به..کپرور سر داده..میشه...کپرور 2 برابر کطبس قیمت داره...اما سودش 30..40..درصد..کمتره.....
 

mey

Very Good Member
کاربر فعال
اگر فروشندگان دیروز..همان داستان..بدهی باشه..که بنده شنیدم...که.هیچ............ولی اگه داستان قدرت..نمایی و..جمع اوری باشه..که از بلاهت..محضشانه.........چون..جمع..کردن..1/5..تا 1/7..میلی..که اینا ابشاری و رنجی فروختن...در قیمتهای..کمتر...انهم..با وضعیت..فعلی سهم...بسیار..احتمال..کمی داره........و احتمالا به سرنوشت..حقیقی درصدی..که از 900..تا 860 1/6..میل را با رنج..فروخت دچار..میشوند........
 

siso

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
اگر فروشندگان دیروز..همان داستان..بدهی باشه..که بنده شنیدم...که.هیچ............ولی اگه داستان قدرت..نمایی و..جمع اوری باشه..که از بلاهت..محضشانه.........چون..جمع..کردن..1/5..تا 1/7..میلی..که اینا ابشاری و رنجی فروختن...در قیمتهای..کمتر...انهم..با وضعیت..فعلی سهم...بسیار..احتمال..کمی داره........و احتمالا به سرنوشت..حقیقی درصدی..که از 900..تا 860 1/6..میل را با رنج..فروخت دچار..میشوند........
البته سهم 1.5میل صف بود یکدفعه تاصفر و حتی درصد منفی رنجیدند
بعیده همه فروش مربوط به داستان بدهی باشه
طبعیتا کارگزاری هم جرات نداره کد یک مشتریشو این چنین تابلو رنج بزنه تا درصدهای منفی!!!
یا شایدم این حقیقی که بالا اومد از کد مشتری به کارگزاری زده باشن:D:D
کلا خوبیه این سهم اینه هرچی رنج بزن خوشگل تر درقیمت های بالا قفل میشه
 

mey

Very Good Member
کاربر فعال
البته سهم 1.5میل صف بود یکدفعه تاصفر و حتی درصد منفی رنجیدند
بعیده همه فروش مربوط به داستان بدهی باشه
طبعیتا کارگزاری هم جرات نداره کد یک مشتریشو این چنین تابلو رنج بزنه تا درصدهای منفی!!!
یا شایدم این حقیقی که بالا اومد از کد مشتری به کارگزاری زده باشن:D:D
کلا خوبیه این سهم اینه هرچی رنج بزن خوشگل تر درقیمت های بالا قفل میشه
.درود......کارگزار..میزنه...دلش هم نمیسوزه لامروت.....سر خودم امده...یه بدهی داشتم...البته..عدد زیادی نبود..پشت...گوش انداختم..گفتم..فلان سهمم داره..میره بالا..میفروشم..میدیم...دیگه...نامسلمان 180..تا..پدرخشم..را اول صبح..تا...در صدهای منفی ..رنج..زد فروخت...صبر هم..نکرد..20..دقیق از بازار بگذرد..معامملات قوام..پیدا..کنه...
ولی در کل..هر داستانی باشه..نمیتوانند..جلو..فاند سهم قد..علم..کنند...
 

تحلیلگر67

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
خوبه دوستان همه با قطعیت حرف میزنن از سود آینده شرکت و فاند اون.خب این خوبیش اینه که همه میان میخونن و میرن.جالبیش چیه؟یک عده میان میخرن.بعد از %20 سود میفروشن.سهم منفی میشه دو سه روز.بعد یک عده جدید میان توی سهم و اونایی هم که میان و میرن بیشتر از همون %20 سود نمیکنن.حالا خدارو شکر ما که از 900 خریدیم میشه تا 2500 حدود %140 بدون استرس و هزینه کارگزاری و وقت تلف کردن.یک موضوع مهم اینه که این کانالای تلگرامی پولی میان سیگنال میدن تا %20 درصد سود میکنن واسه خودنمایی میگن بفروشید.بابا لامصبا برید ماهیگیری یاد بگیررید و خودتون بفهمید چی میخرید نه اینکه همش تقلید کنید.
حالا جناب می شما حق داری ناراحت بشی از فرروش بعضیا ولی اصول بازار همینه.همین بلا توی کفرا سرما اومد و همینطور ختراک و بهپاک.ولی من توی منفیا که میشه کیف میکنم میخرم و میشینم به صف شدن سهمم نگاه میکنم.انشاالله زمان بهترین قاضی هست.تازه بازار یکم متعادل بشه سهام خوب از بد جدا میشه
 

mey

Very Good Member
کاربر فعال
خوبه دوستان همه با قطعیت حرف میزنن از سود آینده شرکت و فاند اون.خب این خوبیش اینه که همه میان میخونن و میرن.جالبیش چیه؟یک عده میان میخرن.بعد از %20 سود میفروشن.سهم منفی میشه دو سه روز.بعد یک عده جدید میان توی سهم و اونایی هم که میان و میرن بیشتر از همون %20 سود نمیکنن.حالا خدارو شکر ما که از 900 خریدیم میشه تا 2500 حدود %140 بدون استرس و هزینه کارگزاری و وقت تلف کردن.یک موضوع مهم اینه که این کانالای تلگرامی پولی میان سیگنال میدن تا %20 درصد سود میکنن واسه خودنمایی میگن بفروشید.بابا لامصبا برید ماهیگیری یاد بگیررید و خودتون بفهمید چی میخرید نه اینکه همش تقلید کنید.
حالا جناب می شما حق داری ناراحت بشی از فرروش بعضیا ولی اصول بازار همینه.همین بلا توی کفرا سرما اومد و همینطور ختراک و بهپاک.ولی من توی منفیا که میشه کیف میکنم میخرم و میشینم به صف شدن سهمم نگاه میکنم.انشاالله زمان بهترین قاضی هست.تازه بازار یکم متعادل بشه سهام خوب از بد جدا میشه
درود ..بنده از فروش..کسی ناراحت..نمشم...چون به بنده ربطی نداره........از پدر سوخته بازی..حرام..لقمه بازی..و کیسه دوختن برای دارایی ملت ناراحت..میشم.....ارادت
 

mey

Very Good Member
کاربر فعال
....فروشندگان.کطبس ..اشتباه بزرگی..میکنند....
شکلر ...با حدود 160 سود تحلیلی................شناور عددی بیش از..1/8 برابری کطبس... داره.حدود 1300..معامله..میشه........
کطبس طبق سود.تخلیلی ..310...شناور...نصف..شکلر.......1250.............
این قیاس ها..در کنار فاند..دید..و دلیل..میده برای ..سهامداری..و پی بردن به ارزش سهم...
با هر سهمی..قیاس..کنیم...به زیادی..مفت بودن..کطبس...بیشتر واقف..میشیم...
 

siso

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
رنج زنان عزیزاگر چند روزی در این قیمت و پایین تر رنج بزنند از خجالتشون درمیام!!!
یک نگاه کلی به بازار چنین سهمی ندیدم با این تعداد سهمو چنین پی ای تحلیلی
کطبس شناور واقعیش تقریبا دوبرابر پدرخش هست
پدرخش از 400 رسید به 4000 باچشم اندازتحلیلی ضعیف تر
این را گفتم تا بدانید سهم اگر 300 ساخت وبالاتر پی ای 4-5 نمیگیره چون شناور پایینی داره
لذا تا اخر 98 چشم انداز 3 وحتی 4 درحالت رویایی در صورتی که اتفاق عجیب غریبی نیفته وجود داره
یعنی 200-300درصد
تازه دلار به 20 برسه این چشم انداز محتمل تر میشه وقوی تر!!
..................................................................
به نظرم 1-2 روزاین جاها بازی میکنه وبعدش میره برای 1800
گزارش12ماهه سه هفته دیگه میاد وتا اون موقع فرصت خرید این سهمه
 

siso

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
دلار نیمایی اگر به 15 برسه
که به نظرم چون دلار ازاد پتانسیل 17-18 را داره تا شهریور
نیمایی 15 محتمله .. چون اصلا قراره نیما وسینا و سنا و هرچی اسم تو این ریتم هست با بازار آزاد یکی بشن
با نرخ12 تومنی نیما به نظرم 310 کمی با چاشنی حداقلی دیده شده و اعداد بالاتری قابلیت تحققش هست
نرخ نیما 15بشه .... کطبس سودهایی بسازد عجیبا!!!!!
.................................
این حقیقی جدیدم با دید فاندی قطعا وارد شده طرف 2میلیارد پول نمیده بی دلیل رواین قیمت سهم را بخره!!!
به نظرم کمی اگر خوشبینانه ببینیم 300-500 با متغیرات سود 98 سهم هست
از طرفی چون سرمایه کوچیکه .. اهرم دلارتاثیرش بالاست
یعنی دلار12با15 زمین تا اسمون سود را چنج میزنه!!!

لذا شاید الان تصورش سخت باشه اما تارگت کطبس با پی ای10 بین 3000-5000
یعنی 200-300درصد بازدهی!!! علی برکت ال...

تا3هفته دیگه وقت خریده ...12ماهه بیاد رو این قیمت ها نخواهد بود
ترجیحا رنج نزنید تا این رنج زن عزیز ته ماندشم بده بره ... !!!
 
آخرین ویرایش:

mey

Very Good Member
کاربر فعال
رنج زنان عزیزاگر چند روزی در این قیمت و پایین تر رنج بزنند از خجالتشون درمیام!!!
یک نگاه کلی به بازار چنین سهمی ندیدم با این تعداد سهمو چنین پی ای تحلیلی
کطبس شناور واقعیش تقریبا دوبرابر پدرخش هست
پدرخش از 400 رسید به 4000 باچشم اندازتحلیلی ضعیف تر
این را گفتم تا بدانید سهم اگر 300 ساخت وبالاتر پی ای 4-5 نمیگیره چون شناور پایینی داره
لذا تا اخر 98 چشم انداز 3 وحتی 4 درحالت رویایی در صورتی که اتفاق عجیب غریبی نیفته وجود داره
یعنی 200-300درصد
تازه دلار به 20 برسه این چشم انداز محتمل تر میشه وقوی تر!!
..................................................................
به نظرم 1-2 روزاین جاها بازی میکنه وبعدش میره برای 1800
گزارش12ماهه سه هفته دیگه میاد وتا اون موقع فرصت خرید این سهمه
..اگه اینگونه..بشه..حماقت بازار..و تریدرهاشه.....بهتر...اضافه..میکنیم.....سهمی..که..کفش بر اساس شمش 4250..تومانی..{{{{شمش هفته قبل 4350 معامله شد در بورس کالا..}}}.و سود 310..تومانی.....با پی بر ایی 6.....1800..1850..تومانه.....
کسی..که...دادهایی به این..واضحی..و مشهودی...و....تارگت..حداقلی بر اساس این داده ها را درک..نمیکنه....حقشه..از سودها فوق العاده..جا..بماند....همانطور..که در دهها سهم..مختلف..همین اشتباه..بزرگ..را.مرتکب شدند..و...پشیمان..مغموم.....به این اشتباه..خود..نگریستند......
 

mey

Very Good Member
کاربر فعال
.اگه بنده بوق..میزنم..با مدرک..قابل استناد...در کدال..بوق..میزنم..مثل امثال شماهایی..نیستم...که..یه روز..میگید ..حاج..اقا...دستمالیان به..همراه..گروه...خانم..اختر بنی کفتر.....و..منیژه تیز دندان.....قراره..وارد.....نماد.های.....ش زاغارت....و.......ل زپرت...بشوند.....پدر صاخب ..ملت را.در اورم....کطبس بده ...این..کدال...این هم بورس.کالا...بگید....
در اینکه بوقچی ها به بهشت..نمیروند...حداقل جای شکی پر رنگ..وجود داره......ولی در بهشت..نرفتم... ناکسان...کرکسان..کفتاران...شغالان....شکی ..نیست....
 

mey

Very Good Member
کاربر فعال
*****{{{{{{{درود...مثل اینکه..اخباری...وجود داره... مبنی برقیمت..گذاری 12 درصدی زغال خام.......
به نقل از حمید..کوشکی ..عزیز....
#کطبس}
}}}}}}}}}*****

▪تولید کننده ذغال خام ککشو است. ذغال خام در کارخانجات تولید کنسانتره به کنسانتره ککشو تبدیل شده و از آن برای استخراج کک جهت تولید انرژی در واحدهای تولید کننده فولاد به روش کوره بلند استفاده می شود.

▪شرکت ذغالسنگ نگین طبس در طی ۵ سال اخیر به صورت متوسط ۲۷۳ هزار تن ذغال خام را به فروش رسانده است. متوسط نرخ فروش محصول در طی این ۵ سال ۶٫۷٪ شمش فولاد خوزستان بوده است. از اواسط نیمه دوم سال ۹۷ نرخ فروش شمش فولاد خوزستان به واسطه رشد نرخ دلار رشد قابل توجهی داشته است لذا در یک حالت ساده اگر همان ۶٫۷٪ شمش فولاد خوزستان را مبنای نرخ گذاری قرار دهیم متوجه خواهیم شد که متوسط نرخ فروش شرکت در سال ۹۷ رشد قابل توجهی (۷۳٪) نسبت به سال ۹۶ داشته است.

▪ساختار بهای تمام شده شرکت بسیار جالب است. در این شرکت بهای موادی وجود ندارد و تنها هزینه سربار و دستمزد است که تشکیل دهنده هزینه تولید است. به عبارت ساده بهای تمام شده شرکت تماما ریالی است اما در مقابل نرخ فروش محصول برحسب شمش فولاد خوزستان است. حال هرچه با فرض عدم تغییر نرخ بیلت جهانی، نرخ دلار رشد کند نرخ فروش شرکت نیز رشد خواهد کرد.

▪در تحلیل حاضر ما ۳ سناریو را برای برآورد سودآوری شرکت در نظر گرفته ایم که ترکیب نسبت نرخ فروش ذغال به شمش فخوز، دلار و نرخ بیلت است.

خوشبینانه(فروش ۲۷۶٫۰۰۰ تن)
نرخ فروش ذغال ۱۲٪ شمش فخوز است. گویا در مجمع عنوان شده است که قرار است نرخ فروش ذغال حدود ۱۲٪ شمش فخوز تعیین شود. همچنین نرخ دلار را ۱۲٫۰۰۰ تومان و نرخ بیلت ۳۷۰ دلار. با این فرض نرخ فروش شرکت بابت هر تن ذغال خام ۵۳۰ هزار تومان است. در این سناریو سود هر سهم ۴۸۰ تومان است.

نرمال(فروش ۲۶۶٫۰۰۰ تن)
نرخ فروش ذغال ۹٪ شمش فخوز است. همچنین نرخ دلار را ۱۱٫۵۰۰ تومان و نرخ بیلت ۳۷۰ دلار. با این فرض نرخ فروش شرکت بابت هر تن ذغال خام ۴۰۰ هزار تومان است. در این سناریو سود هر سهم ۲۷۵ تومان است.

☹بدبینانه(فروش ۲۵۰٫۰۰۰ تن)
نرخ فروش ذغال ۸٪ شمش فخوز است. همچنین نرخ دلار را ۱۱٫۰۰۰ تومان و نرخ بیلت ۳۷۰ دلار. با این فرض نرخ فروش شرکت بابت هر تن ذغال خام ۳۲۵ هزار تومان است. در این سناریو سود هر سهم ۱۷۱ تومان است.

▫انتظار است در سال ۹۷ نیز سود در دامنه ۹۰ الی ۱۰۰ تومان باشد.
@InvestmentMind
 

arad700

Very Good Member
کاربر فعال
این تحلیل ها که در جای خودش قابل توجه و درست است و من شخصا به تحلیل بنیادی ایمان دارم ولی یه نکته دیگه هم هست و اینه که اون حقوقی هایی که اینجوری سهم را بازی دادن قطعا برای ۱۰ یا ۲۰ درصد سود وارد سهم نشدن و اهداف حداقل ۱۰۰ درصدی را در نظر داشتن.
 

arad700

Very Good Member
کاربر فعال
این را هم عرض کنم که با مفروضات مختلف سود دچار تغیر میشه ولی به نظرم دلار ۱۲ تومن دیگه واقعا واسه همه مسجل شده و بنابراین متغیر باقی مانده نرخ شمش و حجم تولید خواهد بود.حالا در یک سناریوی متعادل میشود به سود حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ برسیم که پی به ای ۷ بدیم قیمت ۲۴۰۰ تا ۲۸۰۰ خواهد بود ایشالا.
 
بالا