چکارن ( کارتن ایران )

Mahdi.moussavi

Member
کاربر فعال
عضو تازه
چشم بسته بگه با کله برو تو چاه مستراح هم می ری؟؟؟
آره میرم تا برای تو حسابی غذا بیارم از همون چاه مستراح
این رو گفتم تا یاد بگیری ادب داشته باشی
برو خدا رو شکر کن این جا از بزرگانی مثل دایی مهدی شرم کردن واگرنه دو تا دری بری حسابی بارت میکردم
تا لیاقت واقعیت رو خوب درک کنی
 
بالا