چکارن ( کارتن ایران )

دایی مهدی

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
فاز فروشنده رو نمی فهمم چرا به عمد رنج منفی می زنه در حالیکه خریدار مایل به خرید رد بالا هست
 

Mahdi.moussavi

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
چشم بسته بگه با کله برو تو چاه مستراح هم می ری؟؟؟
آره میرم تا برای تو حسابی غذا بیارم از همون چاه مستراح
این رو گفتم تا یاد بگیری ادب داشته باشی
برو خدا رو شکر کن این جا از بزرگانی مثل دایی مهدی شرم کردن واگرنه دو تا دری بری حسابی بارت میکردم
تا لیاقت واقعیت رو خوب درک کنی
 

دایی مهدی

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
خوب امروز ایشالا...تقاضا بر عرضه غلبه خواهد کرد
پس ازمعامله ۳۵۰ هزار سهم
 

دایی مهدی

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
جوری سهمو رنج میزنه که......
معلوم خوب سهم باس قیمتش 4000 تومن باشه نه اینجا;)
 

دایی مهدی

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
دیگر پستی نمی زنم تا بوقتش بای رفقا...لذت ببرید از سهم و روزهای مثبت مستمر و سراسر سبز این سهم فسقلی و دوست داشتنی
 
بالا