پکویر ( کویر تایر )

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
گزارش 3 ماهه شرکت رسید......
باامورسهامش صحبت کردم وگفتش که کلی ازایران خودرو وسایپا طلبکارهستیم ...............................
درضمن بخاطر افزایش نرخ های جدید ازدیماه گذشته شرکت کویر تایر فروش هایش راقطع کرده است ...........شرکت دیگه جنس اعتباری نمی فروشدوفروش نقدی رادردستورکارخودقرار داده است .......................
درضمن معافیت مالیاتی که شرکت بدنبال آن است وبزودی شفاف سازی خواهدشد حدود 120تومان به سودشرکت اضافه خواهدکردکه قابل تقسیم می باشد......................................
یعنی فقط 120تومان بابت معافیت مالیاتی دردل پکویر می باشد
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
این سهم رااگه صف فروش کردند بخرید ونگه دارید.........................
آقایون خیلی دوست دارن که درمنفی ها سهم راکدبه کد کنند تاسهامداران جزءرابترسونند .......
هرچقدر پائین تر بخرید بهتره چون سودبیشتری میکتید


چشم بسته از صف فروش بخرید وسهم را 6ماه نگه دارید.......حداقل 6ماه ........
به امید خدا 4 برابر میشه ....................................................................................
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
همینکه ارزش بازار شرکت ایران یاسا باپکویر باهم برابر هم شده است یعنی پکویر در کف کف قیمتی می باشد..........................................


قیمت ایران یاسا از100تومان رسید به 600تومان یعنی 6 برابر قیمت سهم ولی پکویر از250 رسیده به 600تومان یعنی فقط 2برابر؟؟؟؟؟
آن هم کف قیمت پارسال بادلار 3200تومانی نه امسال بادلار 15000تومانی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
گفتنی ها گفته شد......................
 

mobin

Very Good Member
کاربر فعال
ارزش بازار این شرکت با ماشین آلات به روز و پیشرفته به جوک شبیه است
حداقل قیمت این سهم 1500 تومن و ارزش بازار بزودی به بالای 1000 میلیارد تومن افزایش خواهد یافت.
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
تنها شرکتی که 3 ماه تولیدکرده ومحصولاتش رابخاطرگرفتن قیمت های جدید نفروخته است پکویر است .............................
ارزش این سهم بالای 2000تومانه والان 600تومان نمی خرند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
تنها شرکتی که 3 ماه تولیدکرده ومحصولاتش رابخاطرگرفتن قیمت های جدید نفروخته است پکویر است .............................
ارزش این سهم بالای 2000تومانه والان 600تومان نمی خرند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
همه لاستیکی ها می توانند صف فروش بشن ولی پکویر فقط تاتونسته به موجودی هایش اضافه کرده برای روز مبادا ........................................
این سهم ارزش داره برای یه سودتپل
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
بیشترین فروش لاستیک سواری درکشور متعلق به کویر تایر است .......
چون درتولید لاستیک سواری بی رقیب است ..........................................
بالاترین کیفیت رادارد وبه همین خاطر همه شرکت های خودروئی خیلی دوست دارن ازکویر تایر جنس بخرند.......
40درصد فروش لاستیک های سواری دردستان کویرتایراست .....................................
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
آن موقعی که قیمت سهم پکویر600تومان بودش قیمت هرسهم پتایر 400تومان بودش
الان پتایر 1100تومانه وپکویر هنوز 600تومان داره درجا میزنه
سهمی باکلی موجودی جنس 600تومان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟////
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
همه لاستیکی ها صف خرید سنگین هستند بغیر از پکویر که سهم به راحتی صف خرید سنگین میشه چون سهم شناوری اش خیلی کم است
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
همه لاستیکی ها صف خرید سنگین هستند بغیر از پکویر که سهم به راحتی صف خرید سنگین میشه چون سهم شناوری اش خیلی کم است
به خرید ها وفروش های 1000تائی و500تائی تک تک دقت کنید ...........................
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
به این فکرکنیم که باآزاد شدن قیمت ها این شرکت به صادرکنندگان لاستیک تبدیل میشه ..........................
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
نقل از کانال خانم صادقی:

مقاومت مهم ۵ ساله را شکسته و اهداف بالایی خواهد داشتدلار 4200تومانی صنعت لاستیک قطع شد/.......................................
لاستیک ها افزایش نرخ گرفتند...........................................................
 
بالا