پيش بيني معادن روي

مايكل

Member
عضو تازه
درود بر تمامي عزيزان
طبق محاسبات تكنيكال تا سه ماه آينده(معادن روي)
ريسك 3
رتبه 5
باتوجه به روند افزايش قيمت روي در بورس لندن
ظرف سه ماه آينده 600 يا700 را خواهد ديد
 
بالا