پيشنهاد

بورس مشهد

New Member
عضو تازه
#1
همه از افتتاح اين سايت بسيار خوشحالند ولي در همين چند روز افتتاحيه متاسفانه نكات منفي در بعضي جاها ديده ميشود و آنهم اصرار به تبليغات بر روي يك سهم ميباشد و اين مطلب مسلما روي قيمت تاثير نمي گذارد بلكه باعث گمراه شدن عده اي تازه وارد كه شاهد افزايش روز بروز آنها هستيم ميشود پس به دنبال تحليلهاي واقعي بجاي تعصبي باشيم كه به نفع همه است...........كاميار و پيروز باشيد ................
 
بالا