پرونده بودجه 9100ميليارد توماني سال 91 شهرداري تهران بسته شدشكيب: نبايد اجازه دهيم شه

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
پرونده بودجه 9100ميليارد توماني سال 91 شهرداري تهران بسته شدشكيب: نبايد اجازه دهيم شهرداري با تراكم فروشي، به هر ميزان كه مي‌خواهد درآمد مازاد كسب كند


نمايندگان مردم در شوراي شهر تهران امروز تمامي وقت خود را به تصويب تبصره‌هاي بودجه سال91 شهرداري تهران اختصاص دادند و سرانجام پرونده بودجه سال 91 شهرداري تهران به مبلغ 9 هزار و 100 ميليارد تومان، در اين جلسه بسته شد...

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا