پذيرش مشروط دو شرکت ديگر در تابلوي فرعي

كلانتر

Member
عضو تازه
هيئت پذيرش اوراق بهادار طی جلسه‌ای که صبح امروز تشکيل داد با درخواست پذيرش شرکت‌های گسترش صنايع انرژی آذراب و آرد تجارت در تابلوی فرعی بورس موافقت کرد.
حوزه فعاليت شرکت گسترش صنايع انرژی آذراب ارائه خدمات فنی و مهندسی و پيمانکاری عمومی و مديريت پيمان در قالب مهندسی و فعاليت‌ ساختمانی در پروژه‌های نيروگاهی است. سرمايه اين شرکت 25 ميليارد ريال (منقسم به 25 ميليون سهم يکهزار ريالی) است. صددرصد سهام شرکت متعلق به صنعتی آذراب است.
از جمله فعاليت‌های فعلی شرکت احداث پل در افغانستان و احداث نيروگاه برای فولاد خوزستان است. طی نه ماهه اول سال 1382 رقم سود اين شرکت بالغ بر 000ر19 ميليارد ريال بوده و در سال‌ 1381 سود شرکت 654ر14 ميليارد ريال و در سال 1380 482ر12 ميليارد ريال بوده است.
ديگر شرکت پذيرفته شده در تابلوی فرعی بورس شرکت آرد تجارت است. سرمايه اين شرکت 900ر7 ميليارد ريال است که سهام آن متعلق به بانک تجارت است. فعاليت اصلی اين شرکت تبديل گندم به آرد و محصولات فرعی است. محل کارخانه شرکت در رودسر است و تعداد کارکنان آن هم اکنون 71 نفر است.
سود خالص قبل از کسر ماليات شرکت در سال 1381 رقم 899ر2 ميليون ريال و در سال 1382 رقم 529ر2 ميليون ريال بوده است.
منبع: ايران بورس
 

سارا

Member
عضو تازه
آذراب

با عرض معذرت اگر ممكن است بفرماپيد گسترش صنايع آذراب ربطي به صنايع آذراب دارد يا خير؟
 

كلانتر

Member
عضو تازه
آذراب

سلام
از اسمش كه ظاهراْ ربطي داره...
ولي ديگر دوستان اطلاعات دهند.
 
بالا