پاسخ فدراسيون بين المللي ورزش‌هاي زورخانه به اظهارات صفارزاده چک سفيد امضاء کن؛ استعف

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
پاسخ فدراسيون بين المللي ورزش‌هاي زورخانه به اظهارات صفارزاده چک سفيد امضاء کن؛ استعفا بده و برو!

فدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه پاسخ اظهارات صفارزاده رييس فدراسيون پهلواني و زورخانه اي ايران را داد. به گزارش ايسنا،‌ در متن پاسخ فدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه به اظهارات صفارزاده آمده است: با توجه به اظهارات خلاف واقع جناب آقاي...

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا