پاسخ صريح فدراسيون فوتبال به سازمان بازرسي كل كشور فدراسيون نهادي غيردولتي است نگراني

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
پاسخ صريح فدراسيون فوتبال به سازمان بازرسي كل كشور فدراسيون نهادي غيردولتي است نگراني بابت حضور نامزدها وجود ندارد

فدراسيون فوتبال اعلام كرد بيانيه سازمان بازرسي كل كشور درخصوص ممنوعيت حضور بازنشستگان در انتخابات اين فدراسيون با توجه به اساس‌نامه فعلي موضوعيت ندارد. به گزارش ايسنا، روابط عمومي فدراسيون فوتبال در پي انتشار مطلبي تحت عنوان اشتغال افراد بازنشسته...

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا