يك پيشنهاد خيلي جدي ... اين همه شلوغي چرا

مهر مقدس

New Member
عضو تازه
عزيزان محترم وصاحب نظر و مديران سايت

اين بخش گاهي بي دليل شلوغ ميشود .سهام ها و نظرات تكرار مي شود واطلاعات از يك شركت به درستي در اختيار خوانندگان قرار نمي گيرد.پيشنهاد من اين است كه قسمتي فقط براي معرفي دقيق يك شركت و روند فعلي قيمت وساير موارد اطلاعاتي همان شركت نوشته شود .مثلا چند شركت در روز را تجزيه وتحليل نمايند . تا از گفتگوهاي پراكنده ومطالب بي مورد اجتناب شود.در اكثر موارد ديده ميشود كه مطالب فقط سلام واحوال پرسي و تشكر از يكديگر است .لطفا بيشتر به وقت همديگر احترام بگذاريم. تا چه در نظر افتد.
 
بالا