يكي بود يكي نبود

مهر مقدس

Member
عضو تازه
:p كاش قصه يكي بود يكي نبود

هيچ وقت تو قصه ها نبود

اوني كه تو قصه بود از اون يكي جدا نبود

اميدوارم همه با هم باشيم .از انرژي جمعي استفاده كنيم.سود ببريم وبه ديگران كمك كنيم. :roll:
 
بالا