ویزا ثروت اسپانیا چیست؟

travelsahelaftab2019

Member
کاربر فعال
عضو تازه
ویزا ثروت اسپانیا چیست؟
ویزا ثروت اسپانیا نوعی ویزا است که در آن فرد سرمایه و ثروت لازم برای زندگی را دارد و بدون نیاز به انجام و دخالت در فعالیت های پر سود اسپانیا در این کشور می تواند زندگی کند. در واقع ویزا ولث یا ثروت اسپانیا به طریقی همان ویزا تمکن مالی است که اجازه اقامت به افراد ثروتمند را که نیازی به فعالیت کاری ندارند در کشور اسپانیا فراهم می کند.
در واقع برای دریافت ویزای ولث اسپانیا یا ویزا ثروت اسپانیا باید فرد توانایی مالی کافی خود را بررای تامین مخارج زندگی اثبات نماید.
روش های متفاوتی وجود دارد که ثابت می کند فردی ثروتمند است و به راحتی می تواند بدون نیاز به دخالت در امور کسب و کار در اسپانیا و یا فعالیت در موضوعات سود آور در اسپانیا مخارج خود را تعهد نماید. به عنوان مثال این روش ها می تواند روش های صندوق اعتماد، سرمایه گذاری در طرح های مختلف درون و برون کشوری، داشتن پس انداز با سود ماهیانه قوی و غیره از این روش ها هستند . در هر صورت برای دریافت ویزا ثروت اسپانیا موجودی حساب فرد باید نشان دهد که برای دوازده ماه می تواند مانده حساب کافی برای زندگی داشته باشد.
در نظر داشته باشید این اسناد باید اثبات نماید که حساب بانکی مذکور کاملا به نام خود فرد و متعلق به خود او است، چه این حساب در کشور اسپانیا باشد و یا کشور دیگری باید حتما به نام خود فرد باشد.
درضمن به یاد داشته باشید که حقوق و دستمزد به عنوان درآمد دائمی تلقی نمیدشود و بهره ای از بانک یا صندوقی دریافت نمی کند . در واقع ویزا ثروت اسپانیا مربوط به درآمد های ثابت و ماندگار است که بر اساس یک موجودی بزرگ امکان پذیر است.
 
بالا