وپست ( پست بانک ایران )

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
وپست حدود 1000درصدافزایش سرمایه ازمحل تجدیدارزیابی دارائی هاداره ..................این سهم زیان انباشته نداره وقراراست به بانک تخصصی وزارت دارائی ووزارت ارتباطات تبدیل بشه
آگهی دعوت به مجمع برای انتخاب اعضاءهیئت مدیره هم اومدش .............یعنی یه خبرهائی تومجمع هستش
 

Ayhan

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
از زمانی که وپست 1000 تومن بود میگفتند افزایش سرمایه داره
الان که 170 تومن هست
فکر کنم تنها بانکی باشه که تا حالا افزایش سرمایه نداشته
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
منتظر خبرهای خوب ازوپست باشید.....................
بایدبدانیدکه چندوقت پیش سندی توسط وزارت ارتباطات وپست بانک ومرکزپژوهشگاه ارتباطات وفن آوری اطلاعات امضاءشده است تاملاک کارکشوردرقالب بلاک چین وارزدیجیتال باشد .پست بانک اولین ارزدیجیتال کشوررابه پشتوانه نفت ایران تهیه می کندتاوزارت نفت بتواندنفت راباارز دیجیتال بفروش برساند......جهرمی گفت که فقط پست بانک این کارراانجام خواهددادوبه همین خاطرپست بانک درحال تحول می باشد...............همه زیرساخت های لازم انجام شده است وبزودی مانندبورس انرژی ازاین طرح ملی رونمائی خواهدشد.....................................................................................................
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
تنهاسهم بانکی که هیچ رشدی نداشته ....کف قیمت 140تومان بوده که الان قیمت سهمش 160تومان هستش .......
چطوری میخواستند بلوکش را450تومان بفروشن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اینطوری؟؟؟؟؟؟؟
 

parham7

Well-Known Member
کاربر فعال
اینطور که بوش میاد میخوان 125 میلیون سهم شرکت خصوص پرشین فولاد رو توو همین قیمتها بخرن در بازار ، به خاطر همین اجازه رشد نمیده تریگر/// البته تعداد زیادی هم نیست تو 3-4 روز میتونه معامله کنه اگر رضایت بده به فروش
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
درآکهی مناقصات فروش املاک وپست بیش از100ملک برای فروش آگهی شده است ...........................................
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
سرمایه وپست باید10برابر بشه ..........................................دارنده اولین ارز دیجیتال باپشتوانه نفت ایران ..................................................قیمت سهم 160 تومان ؟؟؟؟؟
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
ارزان ترین سهم بانکی ازلحاظ سرمایه .............................وزارت اموراقتصادودارائی پولی برای افزایش سرمایه نمی پردازدبنابراین فقط ازمحل تجدیدارزیابی دارائی ها وفروش املاک افزایش سرمایه سنگینی بزنه چون می خواهدواردخریدوفروش نفت بشه ....................................................................................................
 

parham7

Well-Known Member
کاربر فعال
رونمایی از ارز دیجیتال ملی توسط کدام بانک انجام میشود ؟؟؟؟ کدام بانک اختصاصی
 

parham7

Well-Known Member
کاربر فعال
سیت مدیریتی اعضا 29/8/97 مشخض میشه چه کسانی خواهان سیت هستند خبرهایی در پیش است
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
بافروش دارائی هایش سودبسیارخوبی خواهدساخت ...................................
یه زمانی قیمت این سهم 1200تومان آن موقع قراربود1000درصدافزایش سرمایه بزندولی 500درصدزد....الان بعداز8سال قیمت سهمش 160تومان ؟؟؟؟
یعنی همه سهامداران درضررهستندبغیرازسهامدارعمده این سهم .................................................................حداقل بایدالان کف کف این سهم 250تومان باشه نه 150تومان
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
چگونه میشودکه ارزش بازارسهام قندشیرین خراسان باارزش سهام پست بانک با14500مرکزودفتر وشعبه باهم برابرمیشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خواهشمندم که مدیران پست بانک وسهامدارعمده اش که وزارت اموراقتصادودارائی می باشدیک شفاف سازی کاملی داشته باشند............
ارزش یک شرکت قندی با14500شعبه ودفترومرکز باهم برابرشده است 14500عدد///////////////////14500عدد؟؟؟؟؟؟؟؟
هرکسی میدونه کامل توضیح بده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟14500عددشعبه ودفترومرکز
 

siavash _parsi

Well-Known Member
کاربر فعال
چگونه میشودکه ارزش بازارسهام قندشیرین خراسان باارزش سهام پست بانک با14500مرکزودفتر وشعبه باهم برابرمیشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خواهشمندم که مدیران پست بانک وسهامدارعمده اش که وزارت اموراقتصادودارائی می باشدیک شفاف سازی کاملی داشته باشند............
ارزش یک شرکت قندی با14500شعبه ودفترومرکز باهم برابرشده است 14500عدد///////////////////14500عدد؟؟؟؟؟؟؟؟
هرکسی میدونه کامل توضیح بده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟14500عددشعبه ودفترومرکز
قشرین میخواد تجدید ارزیابی بده رشد میکنه وپست هم چن سال پیش تجدید داد رشد کرد الان منم 1 سوال دارم طرف با چرخی کار میکنه 2 میلیون 3 میلیون در ماه کار میکنه این وپست که 14 هزار دفتر شعبه داره در 5 سال گذشته به ازای هر سهم چه مبلغی سود به سهام دار در انتهای سال پرداخت کرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
چگونه میشودکه ارزش بازارسهام قندشیرین خراسان باارزش سهام پست بانک با14500مرکزودفتر وشعبه باهم برابرمیشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خواهشمندم که مدیران پست بانک وسهامدارعمده اش که وزارت اموراقتصادودارائی می باشدیک شفاف سازی کاملی داشته باشند............
ارزش یک شرکت قندی با14500شعبه ودفترومرکز باهم برابرشده است 14500عدد///////////////////14500عدد؟؟؟؟؟؟؟؟
هرکسی میدونه کامل توضیح بده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟14500عددشعبه ودفترومرکز
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
این سهم بانکی نیست بلکه نفتی شده است ...................................................
 
بالا