ولغدر ( لیزینگ خودرو غدیر )

احسان سلطانی 20

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
این ناظر پدرسوخته چرا سهم رو در دامنه 10% باز کرد؟
مگه سهم مجمع تقسیم سود رفته بود ... ؟؟ توی بازار مثبت با گزارش مثبت سهم رو در 7% منفی باز کنن فقط کار سمند پدرسوخته ست
 
بالا