وشهر ( بانک شهر )

سرمد سابق

Very Good Member
کاربر فعال
سرمایه بانک 1550میلیارد تومان
زیان انباشته 5500 میلیارد تومان
زیان انباشته به ازای هر سهم 255 تومان
دارایی ها 64000میلیارد تومان
افزایش سرمایه 2000 میلیارد تومان (نگفته تا 2000 میلیارد که 30 درصد یا مبلغ 2000 میلیارد یعنی 130درصد)
وفق اطلاعات سال منتهی به 96
 

سرمد سابق

Very Good Member
کاربر فعال
وفق مصاحبه معاون مالی وشهر با بورس 24
زیان انباشته وشهر به 15000میلیارد تومان رسیده
حداقل افزایش سرمایه از محل سرمایه گذاری ها 1900درصد یعنی 19برابر
احتمال افزایش سرمایه از 1500میلیارد تومان به 30000میلیارد تومان
دارایی بانک در برابر بدهی های بانک مخیر العقول است
علی الظاهر و با توجه به فرضیات فوق احتمال عبور قیمت هر سهم از 1000و1500تومان به گوش می رسد
نظر شخصی و بر اساس اظهارات مسولین ذیربط و انتظارات و احتمالات است و ممکن است صحیح نباشد پس معیار انتخاب سهم نباشد
 
بالا