وسنا ( سرمايه گذاري نيروگاهي ايران )

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
باتهاتر انجام شده سودوسنا به 120تومان افزایش خواهدیافت .............................
به نظر شما ارزش وسنا بیشتره یا شرکت فرابورس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وسنا امروز 480تومانه وفرابورس 1800تومان >؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
باتهاتر انجام شده سودوسنا به 120تومان افزایش خواهدیافت .............................
به نظر شما ارزش وسنا بیشتره یا شرکت فرابورس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وسنا امروز 480تومانه وفرابورس 1800تومان >؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اشتباهی تایپ کرده بودم 380تومان بود......................
امروز 430تومان راهم به سمت بالا
 
بالا