وساخت-وسديد

وضعیت
موضوع بسته شده است.

زياده خواه

Member
عضو تازه
راستي چرا وساخت منفي است. پيش بيني شما در اين مورد چيست؟
وسديد قبل از مجمع منفي بود ولي شديدآ توسط كارگزار من كه خبره اين كار است توصيه مي شد. بعد هم شنيدم كه بايد منتظر خبرهاي جديد در جمع اين سهم بود. راستي اين خبرها چي مي تونه با شه؟ لطفاْ راهنمايي كنيد.
در ضمن از وصندوق و وسپه و وپترو (عليرغم منفي بودن امروز قاغل نباشيد.
با تشكر
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا