وثنو ( سودآورترین سهم در بازار پایه )

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
#23
وثنو ، با توجه به ارزش پرتفوی و داراییهای وثنو که بالغ بر 400 تومان به ازای هر سهم هست به زودی به اهداف بالایی خواهد رسید .
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
#27
وثنو ........ به ازای هر سهم 70 تومان سود انباشته دارد ....... پیش بینی سود در بودجه سال مالی منتهی به 98/6/31 برابر 40 تومان
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
#28
وثنو ..... در صورت شکست مقاومت 236 تومان ...... هدف بعدی 350 خواهد بود
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
#29
هدف نهای وثنو : 550 تومان +++++++ 550 قیمت تعادلی وثنو خواهد بود ++++++++
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
#32
چرا خرید وثنو حتی به قیمت 400 تومان ارزشمند است ؟
وثنو به ازای هر سهم 67 تومان سود انباشته داره و برای سال جاری 50 تومان سود پیش بینی نموده است ( بدون لحاظ سود حاصل از عرضه سهام تامین سرمایه نوین و فروش املاک شرکت ) که در مجمع توضیحاتی داده شد .
پس مجموعا 117 تومان سود خواهد داشت ..... حتی اگر 400 هم خرید بشه تازه نسبت قیمت سهم به سود برابر 3.4 خواهد شد .
حالا اگر تنوین عرضه بشه که شرایط بسیار متفاوت خواهد بود .
با این شرایط بی شک وثنو فقط یک هدف دارد : 600 تومان
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
#33
چرا وثنو صف خرید است ؟

آیا افزایش سرمایه ثنوسا روی کدال خواهد نشست .

آیا در هفته اول اسفند تامین سرمایه نوین عرضه اولیه می شود .
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
#35
وثنو .... همه چیز محیا برای یک صعود شگفت انگیز است ..... بازیگر سهم تا 600 قیمت را خواهد برد
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
#36
ثجوان ، تامین مسکن جوانان
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها می دهد ..... سهامدار عمده ثجوان ، وساخت و وثنو میباشند .
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
#38
تنوین ، تامین سرمایه نوین
آماده عرضه خواهد شد ++++++++++++ وثنو سهامدار عمده تنوین +++++++++
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
#40
کرمان سهامدار 4 درصد تنوین هست ...... عرضه تنوین ارزش داراییهای کرمان رو افزایش می دهد ... وثنو هم که از همه طرف مستقیم و غیر مستقیم سود میبره .
 
بالا