وثنو ( سودآورترین سهم در بازار پایه )

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
وثنو ، با توجه به ارزش پرتفوی و داراییهای وثنو که بالغ بر 400 تومان به ازای هر سهم هست به زودی به اهداف بالایی خواهد رسید .
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
وثنو اهداف بالایی دارد : 251 ، 290 ، 350 ، 550 تومان +++
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
وثنو ........ به ازای هر سهم 70 تومان سود انباشته دارد ....... پیش بینی سود در بودجه سال مالی منتهی به 98/6/31 برابر 40 تومان
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
وثنو ..... در صورت شکست مقاومت 236 تومان ...... هدف بعدی 350 خواهد بود
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
هدف نهای وثنو : 550 تومان +++++++ 550 قیمت تعادلی وثنو خواهد بود ++++++++
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
وثنو ، بی شک پر سود ترین سهم بازار پایه هست ++++++++
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
چرا خرید وثنو حتی به قیمت 400 تومان ارزشمند است ؟
وثنو به ازای هر سهم 67 تومان سود انباشته داره و برای سال جاری 50 تومان سود پیش بینی نموده است ( بدون لحاظ سود حاصل از عرضه سهام تامین سرمایه نوین و فروش املاک شرکت ) که در مجمع توضیحاتی داده شد .
پس مجموعا 117 تومان سود خواهد داشت ..... حتی اگر 400 هم خرید بشه تازه نسبت قیمت سهم به سود برابر 3.4 خواهد شد .
حالا اگر تنوین عرضه بشه که شرایط بسیار متفاوت خواهد بود .
با این شرایط بی شک وثنو فقط یک هدف دارد : 600 تومان
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
چرا وثنو صف خرید است ؟

آیا افزایش سرمایه ثنوسا روی کدال خواهد نشست .

آیا در هفته اول اسفند تامین سرمایه نوین عرضه اولیه می شود .
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
وثنو .... همه چیز محیا برای یک صعود شگفت انگیز است ..... بازیگر سهم تا 600 قیمت را خواهد برد
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
ثجوان ، تامین مسکن جوانان
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها می دهد ..... سهامدار عمده ثجوان ، وساخت و وثنو میباشند .
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
وثنو و اهداف پیش رو : 350 و 420 و 520 تومان
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
تنوین ، تامین سرمایه نوین
آماده عرضه خواهد شد ++++++++++++ وثنو سهامدار عمده تنوین +++++++++
 

ahmad40

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
کرمان سهامدار 4 درصد تنوین هست ...... عرضه تنوین ارزش داراییهای کرمان رو افزایش می دهد ... وثنو هم که از همه طرف مستقیم و غیر مستقیم سود میبره .
 
بالا