وامیر (گروه صنعتی و معدنی امیر )

hasan12

Very Good Member
کاربر فعال
موضوع فعالیت :سرمايه گذاري

مدیر عامل :
سيد فرهنگ حسيني

نشانی :
-

شماره تلفن :
02188663456

نمابر :
02186081941

نشانی دفتر :
تهران خيابان وليعصر ايستگاه توانير بن بست بخشندگان پلاک 2303 طبقه ششم واحد 603

نشانی امور سهام :
تهران خيابان وليعصر ايستگاه توانير بن بست بخشندگان ساختمان مديکو طبقه ششم واحد 603

وب سایت :
wm.amirholding.com

ایمیل :
ceo@amirholding.com

حسابرس :
موسسه حسابرسي سياق نوين جهان

سرمایه :
84000

سال مالی :
12/29

مدیر مالی :
حسین شعبانی

شناسه ملی :
10100747077
شركت مديريت فناوري بورس تهران فقط گردآورنده ي اطلاعات براي معرفي شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس است. اين شركت نظارت،مسئوليت يا آگاهي در باره ي چگونگي ارائه خدمات اداره سهام شركت ها، توزيع سود، وضعيت افزايش سرمايه آنها و موارد مشابه ديگر ندارد و مرجع رسيدگي به شكايات يا رفع كاستي هاي شركت ها نمي باشد.
 

hasan12

Very Good Member
کاربر فعال


  • مقياس اثرات مالي رويداد

  • نسبت به كل دارايي ها در سال مالي قبل
مشخص نیست​

  • نسبت به كل درآمد فروش در سال مالي قبل
مشخص نیست​
  • شرح رویداد
موافقت شرکت صنعتی و معدنی امیر در پذیرش شرکت سوژمیران (شرکت فرعی) در فرابورس​
 
بالا