نيكزاد: تا پايان دولت دهم اتصال بين جنوب و شمال كشور با خط آهن ايجاد مي‌شود

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
نيكزاد: تا پايان دولت دهم اتصال بين جنوب و شمال كشور با خط آهن ايجاد مي‌شود

وزير راه و شهرسازي گفت: استان فارس در زمينه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه‌ راه و راه‌آهن الگوي كشور است و اگر ساير دستگاه‌هاي اجرايي نيز نمونه‌اي از سرمايه‌گذاري بخش‌ خصوصي را اجرايي كنند، فارس چند پله ترقي را به‌سرعت طي مي‌كند. به گزارش...

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا