نوسان منفي سرمايه گذاري ملت ناچيز است و حاشيه امنيت خوبي را دارد

محمداعلا

مسدود شده
مسدود شده
#1
در اين بازار مريض بورس که به هيچ عنوان قانون مدوني براي قيمت سهام ندارد و سرمايه گذار اعتمادي به اين بازلر ندارد بايد سهمي خريد که حسابي افت کرده و جاي ريختن بيشتر را ندارد سرمايه گذاري ملت جزء اين گروه سهام هاست اين سهم با توجه به تغيير مديران و سياست حفظ ارزش سهم ديگر سقوط نخواهد کرد بلکه اميد مي رود که در آينده اي نزديک روند رشد خود را هر چند با تاخير انجام دهد و پول سرمايه گذار حد اقل دود نمي شود سهامداران حقيقي بايد توجه داشته باشند تا موقعي که شاخص به اين شکل بازي مي کند جز ضرر چيزي نصيبشان نخواهد شد البته ممکن است در يک پروسه زماني کوتاه مدت از نوسان چند سهم سودي ناچيز گيرشان بيايد ولي چون بازار حمايت نمي شود و کماکان مريض است خيلي راحت با جابجايي سهم دوباره سود حاصل شده از دست مي رود . دولت مردان بايد براي اين بازار و جذب سرمايه فکري اساسي نمايند
 
بالا