نكته اي قابل تامل در مورد كربن !!!!!

امير هنرمند

Member
عضو تازه
با توجه به اینکه مدتی است سوالات زیادی در مورد شرکت کربن وجود دارد جهت اطلاع دوستان مطالب زیر را به نقل از یک شرکت مشاور بیان می کنم. امیدوارم مفید واقع شود.
"شرکت کربن در مجمع مورخ 9/4/83 خود به دلیل موافقت اکثر سهام داران نسبت به افزایش سرمایه 400 درصدی گزارشی مبنی بر پیش بینی EPS آن با سرمایه جدید ارائه داد و در آن گزارش مکتوب که در دست سهام داران حاضر در مجمع می باشد با اعلام 184% رشد در سود غیر عملیاتی هر سهم نسبت به مدت مشابه سال قبل کل سود قبل از کسر مالیات هر سهم را مبلغ 1010 ریال اعلام نمد که با احتساب 5 برابر شدن سرمایه شرکت می توان با تعمیم این سود به سرمایه 50 میلیارد ریال عددی بالغ بر 5050 ریال سود را برای هر سهم بدون افزایش سرمایه در نظر گرفت. اما در گزارش اخیر این شرکت به بورس سود قبل از کسر مالیات هر سهم 2954 ریال اعلام شده است (با سرمایه 50 میلیارد ریال). بنابراین باید توجه داشت که تعدیل مثبت به میزان 71% برای این شرکت محتمل است مگر آنکه این شرکت تغییرات اساسی و تجدید نظرهای جدیدی در رابطه با تحولات پرتفوی خود بوجود آورده باشد که با توجه به قراین موجود این امر دور از ذهن بنظر می رسد."
 
بالا