$$نفت ایرانول(شرانل)$$

تکنیک23

مسدود شده
مسدود شده
#1
ایرانول سود سرمایه شما را تضمین خواهد کرد و از اسفند ماه نمودارخطی افزایش قیمت سهم چه در بازار منفی و چه مثبت ادامه دارد در این p/eواقعا قیمت سهم ارزان و مناسب است
سود انباشته بالا - پوشش خوب سود- اثر نپذیری از تحریم-دارایی های زیاد مشهود و نامشهود- تولید محصولات خاص وانحصاری -و افزایش سرمایه از سود انباشته و تجدید دارایی ها
لیست قیمت محصولات را در سال 93 ببینیدو در سال 94 هم لیست جدید را با این لیست مقایسه کنید

http://www.iranol.ir/fa/fullmode/page/pricelist.html?lang=fa&mode=fullmode&url=pricelist
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=44013656953678055#

http://www.iranol.ir/fa/fullmode/page/goals.html
 
بالا