میزان حداقل حقوق در اسپانیا

travelsahelaftab2019

Member
کاربر فعال
عضو تازه
1571907448886.gif


میزان حداقل حقوق در اسپانیا

تمامی کشورهای جهان هر ساله طبق شاخص های مختلف اقتصادی و بر اساس موضوعاتی مختلف اقدام به تعیین حداقل دستمزد کارگران و کارکنان در جامعه خود می کنند و این موضوع برای کشوری توسعه یافته به نام اسپانیا نیز مستثنی نیست.

هر چند اسپانیا در سال 2010 با 26 درصد بیکاری یکی از کشورهای بحران زده اقتصادی بود اما امروزه و در سال 2018 به نقل از برخی از منابع میزان بیکاری در این کشور به کمتر از 4 درصد رسیده و میزان درخواست نیروی کار هر ساله بیشتر می شود که نشانگر میزان توسعه یافتگی اسپانیا است. اسپانیا نزدیک به 47 میلیون میلیون جمعیت دارد که نرخ جمعیت شاغل آنها در سال 2018 برابر با 2051060 نفر بوده که به نسبت جمعیت بسیار خوب است.

جمعیت استخدام تمام وقت اسپانیا نیز در حدود 1848800 می باشد که برای این افراد که تمام وقت کار می کنند دولت در سال 2018 حداقل دستمزد 105000 یورو را در ماه اعلام کرده است که البته با شاخص هایی مانند درصد سواد، درصد تجربه کاری و میزان مهارت این میزان در اغلب افراد بیش از حداقل دستمزد ماهیانه در اسپانیا تمام می شود.

جمعیت کارکنان کشور اسپانیا شامل نیرو های متخصص و با سواد و همچنین نیروهای کارگری و حرفه ای می باشد که نرخ درآمد افراد با سواد بالاتر در اسپانیا به نسبت نیروی کارگری بیشتر است. کارکنان و کارگران در اسپانیا در سن 65.5 سال اعلام شده است و میزان مدت کار 30 سال تا زمان بازنشستگی می باشد.

داشتن مهارت و تخصص در اسپانیا و راه اندازی کسب و کار شخصی در اسپانیا و یا ثبت شرکت در اسپانیا می تواند درآمد بسیار بالاتری برای افراد تا استخدام در اسپانیا داشته باشد.
 
بالا