ميگويند.................... پترو اصفهان

سعيد تهراني

Member
کاربر فعال
ميگويند يه مبلغي كه در اوراق مشاركت سرمايه گذاري كرده بوود و تبديل به سهم كرده و سود خوبي هم كرده. محصولات خود را گران ميفروشد بدليل گران شدن نفت در دنيا . البته در بخش صادرات. و ظاهرا يه بخشي از ذخاير خريد نفتا هم ازاد شده است
 

Anonymous

Member
کاربر فعال
ميگويند

بر اساس بند 2 گزارش حسابرس مانده تاپيديه دريافتي از شركت پالايش و پخش بابت مواد اوليه دريافتي مبلغ 105 ميليون ريال بيشتر از مانده دفتري بستانكاري اين شركت(پالايش و پخش) بوده است. شركت نرخ مواد اوليه را بر اساس نرخ اعلامي شركت بازرگاني پتروشيمي محاسبه كرده بود(70 درصد فوب خليج فارس) ولي اينمابه التفاوت را نيز به عنوان ذخيره در نظر گرفته بود.
به عبارت ديگر شركت اين 105 ميليون ريال را ذخيره گرفته تا مغايرت مربوطه با شركت پالايش و پخش حل گردد. بر اساس شنيدهها نرخ 70 درصد شركت درست بوده و لذا مغايرت مربوطه منتفي شده است در نتيجه اين مبلغ بايستي از ذخيرهها برگردد كه در صورت ثبت اصلاحي سود انباشته شركت مبلغ 105 مييليون ريال اضافه ودر نتيجه ارزش ويزه سهام مذكور بالا مي رود.
از كليه عزيزاني كه در خصوص صحت و يا سقم اين مسپله خبري دارند خواهشمند است اظهار نظر فرمايند.
 
بالا