ميگويند...................... فارسيت درود

سعيد تهراني

Member
کاربر فعال
من نمي دانم فارسيت درود تعديل دارد يا نه؟اما از امروز بعضي از بورس بازان معروف كه به دروغ و.... در بازار معروف هستند . روي اين سهم تمركز كرده اند. خوب تحقيق كنيد و بعد اقدام كنيد و مواظب باشيد در قيمتهاي تند اقدام به خريد نكنيد. گول تقاضاها ي مصنوعي را نخوريد كه كار خودشان استو حالا اگه كسي اطلاعات درستي داشت به ما هم بدهد تا ما هم بدانيم
 
بالا