ميگويند......................ساختمان

سعيد تهراني

Member
کاربر فعال
ساختمان با توجه به 34 درصد نوين و دارايي ملكي از جمله شركت نوسا را در اين قيمت كف ميدانند و مراقب ان باشيد .ايا فكر كرده ايد و پترو چرا بايد اين سهم را بخرد؟ ايا جز ايجاد سود از فروش ان به قيمت بالا ميباشد؟راستي كاميار مطالب درستي راجع با اين سهم توي اين سايت نوشته توجه كنيد
 
بالا