ميگويند...........................بهمن

سعيد تهراني

Member
کاربر فعال
بعد از مجمع نيكي . بهمن در پي خريد سهام حقوقيها ي ريز در حد 2 الي 3 در صد در نيكي است تا سهام خود را به 30 در صد برساند . تا بتواند با اتحاد سهامداران جز طلسم جمشيدي را بشكند
 
بالا