منفي

سارا

New Member
عضو تازه
#1
اكثر سهامها منفي شده اند يكي مي تواند بگويد چه خبر است ؟ سرمايه گذاري سپه و گروه بهمن را در ليست بورس نمي بينم
 
بالا