معاون بهزيستي خبرداد: 400 هزار معلول سال آينده تحت پوشش بيمه تكميلي قرار مي‌گيرند ارس

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
معاون بهزيستي خبرداد: 400 هزار معلول سال آينده تحت پوشش بيمه تكميلي قرار مي‌گيرند ارسال نامه به سازمان هدفمندي يارانه‌ها براي پيگيري سهميه سوخت معلولان


معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه 450 هزار معلول تحت پوشش بيمه تكميلي قرار دارند، گفت: 400 هزار معلول ديگر نيز سال آينده تحت پوشش بيمه تكميلي قرار مي‌گيرند.
 
بالا