/مشاركت حداكثري، اخلاق انتخاباتي/‌ يك مسئول در ستاد انتخابات استانداري زنجان: عکس‌دا

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
/مشاركت حداكثري، اخلاق انتخاباتي/‌ يك مسئول در ستاد انتخابات استانداري زنجان: عکس‌دار نبودن شناسنامه، مانع رأي‌گيري نيست

معاون مديرکل سياسي و انتخابات استانداري زنجان با تأکيد بر در دست داشتن شناسنامه در روز اخذ رأي، گفت: در صورتي که شناسنامه شخصي عکس‌دار نباشد، به شرط آنکه تاريخ تولد وي 12 اسفند ماه 72 و ماقبل آن باشد، مشکلي نداشته و مانع رأي‌گيري نمي‌شود. به گزارش...

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا