مديرعامل پتروشيمي بندرامام خبر داد: سهم49 درصدي شركت از صادرات غيرنفتي كشور توليد4 مي

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
مديرعامل پتروشيمي بندرامام خبر داد: سهم49 درصدي شركت از صادرات غيرنفتي كشور توليد4 ميليون و920 هزار تن محصول در11 ماهه امسال


مديرعامل شركت پتروشيمي بندرامام(ره) گفت: اين شركت در سال جهاد اقتصادي سهم 49 درصدي از صادرات غيرنفتي و رتبه اول صادرات را در بين تمام صنايع كشور به خود اختصاص داده كه اين موضوع براي ما بسيار حائز اهميت است....

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا