مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي فرش دستباف به ايسنا خبر داد:تقسيط10ساله بدهي تعاوني‌هاي ف

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي فرش دستباف به ايسنا خبر داد:تقسيط10ساله بدهي تعاوني‌هاي فرش با اجراي تبصره19بودجه 85


با ابلاغ دستورالعمل بند 28 قانون بودجه سال 90 از اين پس تمام بانك‌هاي عامل موظفند بدهي معوق واحدهاي توليدي تعاوني، صنعتي و كشاورزي را طي مدت پنج ساله با حذف جريمه و ديركرد تقسيط كنند....

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا