كيفيت افزايش سرمايه ونيكي

وضعیت
موضوع بسته شده است.

اميرحسين

New Member
عضو تازه
#1

ظاهرا نماد ونيكي از فردا جهت تشكيل مجمع فوق العاده بسته مي شود. از دوستان هر كسي از تركيب و كيفيت افزايش سرمايه سرمايه گذاري ملي خبر و اطلاعي دارد تقاضا مي كنم به اآگاهي من و ديگران هم برساند. با سپاس.
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا