كيفيت افزايش سرمايه ونيكي

وضعیت
موضوع بسته شده است.

اميرحسين

Member
عضو تازه

ظاهرا نماد ونيكي از فردا جهت تشكيل مجمع فوق العاده بسته مي شود. از دوستان هر كسي از تركيب و كيفيت افزايش سرمايه سرمايه گذاري ملي خبر و اطلاعي دارد تقاضا مي كنم به اآگاهي من و ديگران هم برساند. با سپاس.
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا