كشت و صنعت آبشيرين

افشاگر بورس

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
عالی معامله میشه ، با افزایش شناور سهم انتقال به بازار بالاتر در دستور کار است
همانطور که عرض شد عرضه های حقوقی در این حجم با هماهنگی برای انتقال به بازار بالاتر بود، شناور سهم اونقدر پایین هست و اونقدر سهم ارزنده که با توقف عرضه ها برویم برای بالای 350 تومان
 
بالا