كسي درمورد مجمع سرمايه گداري سپه اطلاع داره؟

محسن بهادر

Member
عضو تازه
سلام : از دوستان كسي در مورد مجمع سرمايه گذاري سپه اطلاع داره ؟ آيا افزايش سرمايه
داره يا نه؟


خوش باشيد
 
بالا