كسي از مجمع بهمن خبر نداره؟

Mojy

Member
عضو تازه
كسي از مجمع بهمن خبر نداره؟ افزايش سرمايه پريد ؟
 

سارا

Member
عضو تازه
ظاهرا با سرمايه گذاريها مجمع نرفتن بهتر است به قول مادر بزرگها بزك نمير بهار مي آد همه را به اميد افزايش سرمايه نگه مي دارند و بعد هم فقط همين و همين
 

س كامران

Member
کاربر فعال
افزايش سرمايه بهمن

دوستان توجه داشته باشند كه مجمع خبهمن مجمع عادي بود و اصلا افزايش تصويب افزايش سرمايه جديد در دستور كار بهمن قرار ندارد زيرا بهمن در مجمع فوق العاده 82 خود؛ 200 درصد افزايش سرمايه را تصويب كرده و در اختيار هيت مديره قرار داده است.

از ميزان فوق 48 درصد در سال 82 انجام شده و حدود 101 درصد همچنان در اختيار هيت مديره است كه در هر زمان ميتوانند تصويب كنند.

بنا بر اين طرح موضوع افزايش سرمايه در مجمع ديروز لازم نبوده و افزايش سرمايه احتمالا بزودي انجام خواهد شد. توجه داشته باشيد كه بدليل افزايش سرمايه شركتهاي سرمايه پذير بهمن؛ انجام افزايش سرمايه 101 درصدي بهمن تقريبا اجتناب ناپذير است.
 

Mojy

Member
عضو تازه
آقاي س كامران ممنون

آقاي س كامران ممنون واقعا لطف كرديد. من تازه كار را از گمراهي درآورديد. در ضمن به خاطر راه اندازي اين سايت از شما تشكر ويژه مينمايم.
 

كلانتر

Member
عضو تازه
گروه بهمن 420 ريال سود نقدي مي پردازد

مجمع عمومي عادي سالانه شرکت گروه بهمن در 29 تير ماه با حضور بيش از 72 درصد سهامداران اين شرکت برگزار شد.
در اين مجمع بنياد تعاون سپاه با 35/47 درصد از کل سهام شرکت، شرکت سرمايه گذاري کشاورزي سبز با 53/8 درصد و شرکت سرمايه گذاري غدير با 82/7 درصد حضور داشتند.
بر اساس اين گزارش در اين جلسه پس از تصويب صورتهاي مالي اين شرکت سود نقدي به ازاي هر سهم 420 ريال تصويب شد. همچنين درآمد متعلق به هر سم 656 ريال و سرمايه ثبت شده در تاريخ تصويب حسابها 800 هزار ميليون ريال اعلام شد.
اين گزارش مي افزايد اين شرکت موسسه حسابرسي فاطر را به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شرکت و روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه رسمي خود انتخاب کرد.
همچنين با توجه به مصرف مبلغ 111 هزار و 866 ميليون ريال از محل سود سال 82 بابت هزينه هاي سرمايه اي که از معافيت مالياتي برخوردار خواهد بود، معادل مبلغ مزبور به حساب اندوخته طرح و توسعه منظور شد تا متعاقبا به حساب سرمايه منتقل شود.
منبع: ايران بورس
 
بالا