قند اصفهان

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
درتاریخ 25اردیبهشت 98سقف سالیانه اش راباقدرت شکست ..................................................................
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
خیلی جالبه p/eگروه 13 هستش ولی p/eقصفها 9 هستش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
قپیراکه مجمع رفته و100تومان هم سودداده قیمت سهمش 2500تومان ولی قصفها که مجمع نرفته ومیخواد 250تومان تقسیم کنه 2200تومان ؟؟؟؟
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
قچار با150 تومان سودسالیانه قیمت سهمش2500تومان ولی قصفها با250تومان سودقیمت سهمش 2000تومان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بازار چگونه محاسبه می کنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

mehdi464

Very Good Member
کاربر فعال
بهترین سود رو در میان گروه قند قصفها کسب کرده و امسال هم بیش از 600 تومان محقق خواهد کرد
قیمت سهم بیش از سه برابر حال حاضر خواهد شد
مجمع سال 97 نیز 250 تومان تقسیم سود خواهد داشت.
مجمع سال 98 نیز 550 تومان تقسیم خواهد کرد
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
این برای اولین باردرتاریخ بورس است که ارزش بازار قندثابت ازقند اصفهان پیشی گرفته است .............................................................
ارزش بازار قثابت رفت بالای قصفهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
خیلی جالبه که امسال سود 97 قنداصفهان بالای 300تومان میشد ولی سودرامخفی کردند؟؟؟؟؟
برای سال 98 حداقل باید بالای 450تومان سودبسازه ..................................................................
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
بخرید ودرمجمع شرکت کنید ......................کل سودسالیانه تقسیم خواهدشد.............................................
ارزش این سهم بااین قیمت قندشیرین وقندثابت بایدبالای 10000تومان باشه
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
سرمایه شکر شاهرود وقنداصفهان باهم برابر هستند........................................................
شکر شاهرود با20تومان سودداره باp/e 30درقیمت های بالای 700تومان معامله میشه ولی قنداصفهان با250تومان سودباp/e9درحال معامله کردنه ؟؟؟؟؟
بایدبه قنداصفهام نیز حداقل p/e20بدهیم ...................یعنی قیمت سهم باید الان بالای 5000تومان باشه نه 2200تومان .................................................
ارزش بازار قندنیشابور هم درحال نزدیک شدن به ارزش بازار قنداصفهان است ................................
بالاترین سودسالیانه مربوط به قنداصفهان است وکمترین p/eقندی هم مربوط به قنداصفهان است
درکل گویا حقوقی قنداصفهان جلوی رشد سهم قنداصفهان راگرفته است ...........................
 

توکل برخدا

Very Good Member
کاربر فعال
سرمایه شکر شاهرود وقنداصفهان باهم برابر هستند........................................................
شکر شاهرود با20تومان سودداره باp/e 30درقیمت های بالای 700تومان معامله میشه ولی قنداصفهان با250تومان سودباp/e9درحال معامله کردنه ؟؟؟؟؟
بایدبه قنداصفهام نیز حداقل p/e20بدهیم ...................یعنی قیمت سهم باید الان بالای 5000تومان باشه نه 2200تومان .................................................
ارزش بازار قندنیشابور هم درحال نزدیک شدن به ارزش بازار قنداصفهان است ................................
بالاترین سودسالیانه مربوط به قنداصفهان است وکمترین p/eقندی هم مربوط به قنداصفهان است
درکل گویا حقوقی قنداصفهان جلوی رشد سهم قنداصفهان راگرفته است ...........................
سلام
درارزشمندی قصفها شکی نیست ولی میشه بفرمایید تا کی میشه این کنترل قیمت سهم را ادامه داد
این محتمل نیست که بقیه سهم ها اصلاح قیمت کنند؟
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
سلام
درارزشمندی قصفها شکی نیست ولی میشه بفرمایید تا کی میشه این کنترل قیمت سهم را ادامه داد
این محتمل نیست که بقیه سهم ها اصلاح قیمت کنند؟
خیلی جالبه که تنها سهم قندی که هنوز مجمع سالیانه نرفته وصف فروش هم شده وبقیه قندی ها صف خریدند؟؟؟؟؟
آیااین دستکاری روندقیمت سهم نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فقط قنداصفهان صف فروشه ؟؟؟؟
 

باگات

Very Good Member
کاربر فعال
درود وقت اصفهانیهای عزیز بخیر
خدمت عزیز نامحترم سهم خراب کن بگم که:بدون اونکه خواسته باشی همیشه تو زمین ما و برای ما بازی کردی
دستت درد نکنه
همونجوری که توی 800 و 1200 و آخری 1500 کلی سهم مفت و ارزشمند اصفهان رو به پرتفوی ما روانه کردی
اینجا هم خریداریم
و
ملالی نیست جز کار بی جیره مواجب و بی مزد و منت شما
امیدوارم به خوبی از خجالتت در بیایم.
توی کارخونه هم به مدیرات بگو
اصلا شکرهاشون رو نفروشن اتیش بزنن بهتره
خوش باش.
 

exir

Very Good Member
کاربر فعال
قبل از عیدهم رو 1500اذیت میکرد وما خرید میکردیم.ملالی نیست ،بالاخره سهم به جایگاه خود خواهد رسید .امروزهم سیو سود در سهمی از پرتفو وخرید اصفهان صورت گرفت واین روند ادامه خواهد داشت.کاش این سهم خراب کن ،سهم را برای خرید ما باز نگهدارد.
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
درود وقت اصفهانیهای عزیز بخیر
خدمت عزیز نامحترم سهم خراب کن بگم که:بدون اونکه خواسته باشی همیشه تو زمین ما و برای ما بازی کردی
دستت درد نکنه
همونجوری که توی 800 و 1200 و آخری 1500 کلی سهم مفت و ارزشمند اصفهان رو به پرتفوی ما روانه کردی
اینجا هم خریداریم
و
ملالی نیست جز کار بی جیره مواجب و بی مزد و منت شما
امیدوارم به خوبی از خجالتت در بیایم.
توی کارخونه هم به مدیرات بگو
اصلا شکرهاشون رو نفروشن اتیش بزنن بهتره
خوش باش.
جناب باگات
خیلی جالبه که قشهد که سرمایه اش 2 برابر قصفها شده است اندازه قنداصفهان سودساخته ؟؟؟؟؟
قندنیشابور هم که سرمایه اش 50درصد بیشتر از قصفها بوده آن هم اندازه قصفها سودساخته ؟؟؟؟
قصفها داره سودش رامخفی میکنه .....نمی دونم چرا؟؟؟؟
حداقل سودامسال قصفها باید بالای 400تومان باشه ....................
اینقدر تابلو سهم راصف فروش میکنن که فکر می کنن الان همه قندی هاصف فروش میشن درصورتیکه امروز فقط قصفها صف فروش شد وهمه قندی ها صف خرید بودند .....؟؟؟؟
بااین سهم به مجمع سالیانه می رویم
 
بالا