فرض محال

saeednemati

Well-Known Member
کاربر فعال
#1
دوستان بياييم يک فرضيه محال را بحث کنيم و ان هم برداشته شدن کليه تحريم ها در ضرب العجل 5 بعلاوه 1 هست !

به نظر شما تاثير برداشته شدن تحريم ها بر قيمت ارز چيست؟;)
 
بالا