غویتا

کاپیتان لیچ

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
IMG_20191202_194839_589.jpg

#غویتا
ويتانا

عملکرد دوره یازده ماهه فروش شرکت
فروش آبان ماه 434 میلیارد ریال
مجموع فروش یازده ماهه 2856.9 میلیارد ریال
فروش نسبت به مهر ماه 23% افزایش
میانگین فروش ماهانه 259.7 میلیارد ریال
میانگین فروش ماهانه سال پیش 128.5 میلیارد ریال
نسبت به میانگین فروش سال قبل 102% افزایش
فروش کل سال گذشته پوشش 185%
 
بالا